I dagens situasjon tror vi at vår opplysningsoppgave blir enda viktigere. Det folk nå får inn, er en ufattelig lidelseshistorie, men den langvarige ondskapen i dette mangler de grunnlag for å forstå. I mediene startet dette 7. oktober. Det som har skjedd etterpå, er så grotesk at det vekker folk, men det gir ingen dypere forståelse av den 76 år lange ferden.  Under vignetten BAKGRUNN publiserer vi her artikler og kommentarer som går mer i dybden av konflikten og krigen i Palestina og Gaza. 

 

Dianna Buttu: Myten om blokaden

I denne videoen forteller Internasjonal advokat og tidligere talskvinne for Palestinas frigjøringsorganisasjon (PLO), Dianna Buttu, at det er en myte at beleiringen av Gaza begynte i 2006/2007. (Kilde: FFC)

"From the river to the sea". Hva betyr egentlig slagordet?

Uttrykket har historiske og politiske konnotasjoner. For noen representerer det en visjon om en fremtidig palestinsk stat som inkluderer både Vestbredden og Gazastripen, med Jerusalem som hovedstad.  Det handler også om håpet om et fritt folk, med likeverd og like rettigheter for alle,  "fra elva til havet".

Ship To Gaza bryr seg!

Siden 2007 har Gaza vært isolert fra omverdenen, omgitt av murer, gjerder og israelske bevæpna soldater. Gaza har vært verdens største utendørs fengsel med kollektiv avstraffelse for 2,3 millioner mennesker.

Siden 7. oktober 2023 har bombene regnet over Gaza, store deler av befolkningen fordrives, sykehus og skoler angripes. Israels krigføring er umenneskelig, og ingenting bekymrer dem mindre enn de lidelser som blir påført Gazas sivilbefolkning. Vestens ledere valfarter til Israel for å vise støtte til ugjerningene, mens millioner av mennesker protesterer i gatene. 

Norge er medansvarlig

Tausheten om Israels daglige terror gjør at folk forstår mindre av raseriet og fortvilelsen i Gaza – og gir okkupanten friere hender.

Det som pågår i Gaza nå, kan på ingen måte begrunnes med at Israel har behov for og rett til å forsvare seg. Det er helt klart at Hamas begikk krigsforbrytelser i sitt angrep på Israel 7. oktober, og det er nødvendig å ta skarpt avstand fra disse krigsforbrytelsene. Men de går inn i en tidsrekke full av krigsforbrytelser begått av Israel i det som FN kaller «Occupied Palestinian Territories», altså Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem.

Av Torstein Dahle
 – Leder i Ship to Gaza Norway (Publisert i Klassekampen 19.oktober 2023)

Om Israels tilbakeholdelse av palestinske skatteinntekter

Mouin Rabbani er en nederlandsk-palestinsk Midtøsten-analytiker som har spesialisert seg på forholdet mellom Israel og Palestina og på palestinske anliggender. Her gjengir vi et innlegg han skev den 31. desember på Threadreader

– Den israelske korrespondenten Barak Ravid hadde en interessant artikkel i Axios 29. desember. Den aktuelle artikkelen gjaldt en telefonsamtale nylig mellom Biden og Netanyahu. Artikkelen omhandler delvis USAs innsats for å overtale Israel til å overføre de palestinske skatteinntektene som Israel skylder til de palestinske myndighetene (PA). Først litt bakgrunn: