Norge er medansvarlig

Tausheten om Israels daglige terror gjør at folk forstår mindre av raseriet og fortvilelsen i Gaza – og gir okkupanten friere hender.

Det som pågår i Gaza nå, kan på ingen måte begrunnes med at Israel har behov for og rett til å forsvare seg. Det er helt klart at Hamas begikk krigsforbrytelser i sitt angrep på Israel 7. oktober, og det er nødvendig å ta skarpt avstand fra disse krigsforbrytelsene. Men de går inn i en tidsrekke full av krigsforbrytelser begått av Israel i det som FN kaller «Occupied Palestinian Territories», altså Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem.

Av Torstein Dahle
 – Leder i Ship to Gaza Norway (Publisert i Klassekampen 19.oktober 2023)

Det norske folk har svært mangelfull informasjon om disse israelske krigsforbrytelsene, dels fordi norsk utenrikspolitikk sjelden har inneholdt noen beskrivelse og fordømmelse av dem og spesielt fordi få norske medier har omtalt dem.
For oss i Ship to Gaza har det vært en hovedoppgave å trekke Israels krigsforbrytelser fram i lyset både i Norge og internasjonalt gjennom vår deltakelse i Freedom Flotilla Coalition (FFC). Spesielt har vi prøvd å gjøre det ved å sende båter til mange europeiske havner og så til Gaza for å bryte sjøblokaden. Gaza har ikke noen ordentlig havn, bare en fiskebåthavn. Kyststripen er bare 41 kilometer lang, uten øyer og lett å kontrollere. Israel har kanonbåter gående langs denne lille kyststripen i ett sett og har dessuten tett elektronisk overvåking av den. De båtene som går langs denne lille kyststripen, er utelukkende fiskebåter, de fleste ganske små. Det kan nok ha forekommet enkelttilfeller av våpensmugling, men påstander om at det skjer ofte faller på sin egen urimelighet.
Når israelsk marine har angrepet fredelige palestinske fiskebåter omtrent daglig i årevis, er det derfor ikke for å ta våpensmuglere, men for å terrorisere fiskerne og ødelegge den viktige og tradisjonsrike fiskerinæringen. Og det har de lyktes med. Rett som det er blir fiskere arrestert. Hadde de blitt tatt for våpensmugling, hadde det selvsagt kommet triumferende meldinger fra israelske myndigheter. Det skjer ikke.
Den israelske hæren skyter nesten daglig mot Gazas bønder. Ikke primært for å drepe, men for å terrorisere dem og ødelegge arbeid og avlinger.
FN-organisasjonen OCHA har fram til 18. september i år meldt om minst 432 slike angrep på fiskere og bønder. Terroriseringen av folk i Gaza tar også mange andre former. Fra tid til annen åpnes demninger i høydedragene utenfor Gaza og skaper flom som ødelegger hus og marker. Israel sender fly langs grensen når vinden blåser mot Gaza og sprøyter plantegift for å ødelegge avlinger. De bomber i filler kloakkanlegg og annen infrastruktur. De sørger for at Gazas næringsliv ikke fungerer. 80 prosent er avhengige av internasjonal bistand, som stort sett skjer med varer kjøpt i Israel – til glede for israelsk næringsliv, fordi det ikke finnes varer å kjøpe i Gaza. Den kvelende blokaden rammer bredt, blant annet blir medisinsk utstyr blokkert som «varer med mulig militær anvendelse». Av de innesperrede 2,3 millioner er omkring halvparten barn. Barn som skades fysisk og psykisk og ribbes for sin framtid.
Det er Israel som har ansvaret for at trykket bare har økt og økt i trykkokeren Gaza, for å bruke Kåre Willochs bilde. Han spådde at den kom til å eksplodere hvis det fortsatte slik. Lørdag 7. oktober skjedde det.
Yama Wolasmal gjør en meget dyktig innsats innenfor de rammene som NRK gir ham. Ansvaret ligger høyere oppe i NRK for at de i mange år har tiet om Israels daglige terror. Det gjør det vanskeligere å forstå fortvilelsen og raseriet i Gaza. Samtidig som Israel har begått krigsforbrytelser har Norges regjeringer sørget for økende handel. Det ligger et tungt medansvar for det folkemordet som er på gang.