Freedom Flotilla Coalition

Freedom Flotilla Coalition (FFC) er en internasjonal grasrotorganisasjon. Solidaritetsbevegelsen FFC består av mange kampanjer og tiltak over hele verden som arbeider sammen for å avslutte beleiringen av Gaza.

Freedom Flotilla Coalition ble dannet etter det første forsøket på å komme inn til Gaza sjøveien med en flotilje i 2010. En så behovet for å koordinere de mange lokale kampanjene som arbeidet for å få slutt på boikotten av Gazastripen.

FFC respekterer menneskerettighetene til alle, uavhengig av rase, kjønn, stamme, religion, etnisitet, nasjonalitet, seksuell legning, nasjonalitet eller språk.

FFC sine handlinger mot blokaden er alltid styrt av prinsippene om ikke-vold og ikkevoldelig motstand.

FFC er solidariske med det palestinske folket, men støtter ingen bestemte politisk partier eller organisasjoner.

Ship to Gaza Norway er én av kampanjene som deltar i FFC-organisasjonen.

Du finner mer på hjemmesiden til FFC