Vårt skip er lastet med...

...Solidaritet!

Estelle har gjennomgått en rekke inspeksjoner på sin ferd, men det er ingenting i båten som gir noe grunnlag for å stoppe den fredelige båten fra å reise mot Gaza. Mens solidaritet er den tyngste og viktigste lasten, er det også en del andre ting vi håper Gazas befolkning vil få glede av:

Se lista her