Save Gaza: Et lasteskip med nødhjelp til Gaza seiler fra Libya

Save Gaza: Et lasteskip med nødhjelp til Gaza seiler fra Libya

En skip lastet med humanitær hjelp for Gaza forlater den libyske havnen Misrata med 1600 tonn hjelp ombord. Det er International Campaign to Save Gaza, som støttes av Freedom Flotilla Coalition og Ship to Gaza, som står bak. 

Aksjonen håper at hjelpen når Gaza raskt for å styrke palestinernes utholdenhet og gi dem livsnødvendigheter. Sivilsamfunnsorganisasjoner i Libanon og Algerie jobber også med å sende et annet skip med 1000 tonn hjelp før Ramadan er over. Sammen med internasjonale NGOer krever de en permanent slutt på blokaden av Gaza og oppfordrer myndighetene til å respektere Den internasjonale domstolens midlertidige tiltak for uhindret flyt av humanitær hjelp til Gaza.  Saken kan også leses på sidene til freeddomflotilla.org.

Følg skipet her: KEVALAY QUEEN Maine traffic