Kampanjen Save Gaza får omtale i NRK

Kampanjen Save Gaza får omtale i NRK

NRK Dagsrevyen 27.mars har en bra omtale av den internasjonale kampanjen Save Gaza som Freedom Flotilla Coalition (og Ship to Gaza Norway) samarbeider med. Ser man nøye etter - er vår logo synlig under banneret til FFC på passasjerbåten. 
https://fb.watch/r96XlnQCCv/