Palestinere i Gaza trenger hjelp, ikke avledningsmanøvre fra USA, hevder FFC

Den amerikansk-ledede "sjøkorridoren" til Gaza og det nåværende forslaget om en "midlertidig brygge" er kyniske avledningsmanøvre for USAs medvirkning i Israels pågående folkemord, veder Freedom Flotilla Coalition (FFC) i en offisiell uttallelse.

– Israels kontroll av båtinspeksjoner på Kypros vil ikke forbedre utsiktene for palestinerne i Gaza til å motta den hjelpen de trenger, spesielt når Israel kontrollerer den samme prosessen de hindrer over land. Vi har sett den israelske blokaden bli outsourcet til europeiske havner før, og vi vet at lydige europeiske stater bare forsterker Israels kontroll over palestinernes liv.

PR-tiltak som luftslipp er tydeligvis utilstrekkelig, og noen ganger dødelig. En sjøkorridor og midlertidig brygge kontrollert av USA med hjelp inspisert av Israel, er i beste fall distraksjoner fra det pågående folkemordet, og mangelen på politisk vilje til å avslutte det.

De humanitære behovene i Gaza er enorme, men levering av hjelp er ikke primært et logistikkproblem. Brukbare kanaler for å levere hjelp til Gaza eksisterer, men Israel har i stor grad stengt dem ned – lange køer med hjelpetrucker har ventet ved Rafah-grenseovergangen i månedsvis. 

USA og deres allierte fortsetter å bevæpne og støtte Israels bombardering, fordrivelse og tilbakeholdelse av livsnødvendigheter for det palestinske folket i Gaza, og de nekter å utøve den politiske presset som er nødvendig for å tvinge Israel til å avslutte sin aggresjon.

De "forbudte" varene som Israel bruker som unnskyldning for å avvise hele forsendelser inkluderer bedøvelsesmidler og fødselsmedisinsk utstyr. Akutte amputasjoner og keisersnitt blir utført uten bedøvelse i Gaza. I stedet for å fortsette å bevæpne Israels aggresjon mot Gaza, må USA legge press på Israel for å overholde folkeretten, avslutte sin blokade og tillate all nødvendig forsyning inn i Gaza med samme hastighet som før oktober 2023 - minst 500 lastebillass per dag.

Freedom Flotilla Coalition forbereder nå skip for å frakte tusenvis av tonn med hjelp, og frivillge sivile fra hele verden, for å utfordre Israels ulovlige blokade av Gaza. Vi avviser premisset om at Israel - den samme enheten som står anklaget for å utføre et folkemord mot det palestinske folket - skal ha noen kontroll eller si over hvilken hjelp som får lov til å komme inn i den beleirede Gazastripen. Vi vil seile fra internasjonalt farvann inn i palestinske territorialfarvann med humanitær hjelp som Gaza desperat trenger. På denne måten sender vi også en melding om global solidaritet med palestinernes rett til å være fri.