Den inernasjonale FN-domstolen
(Skjermdump fra ICJ)

Dommen øker pesset på Israel og USA om å åpne for humanitær hjelp

Den kjennelsen som Den internasjonale domstolen (ICJ) har avsagt i folkemordsaken som Sør-Afrika har reist mot Israel, gir viktige argumenter for Freedom Flotilla Coalition i arbeidet for å øke det politiske presset mot Israel og USA for å slippe inn humanitær hjelp til Gaza direkte gjennom Gaza havn.

Det brede samarbeidet vi er med på i aksjonen Save Gaza, presser også på for våpenhvile, som selvsagt er en nødvendig forutsetning for å kunne gå inn til Gaza fra sjøen. Rettens kjennelse inneholder ikke krav om våpenhvile, men ser man på de enkelte punktene, vil flere av dem i praksis være nokså umulige å innfri uten at det er våpenhvile.

Dette er de foreløpige tiltakene som Israel må ta umiddelbart, som skissert tidligere av ICJ-president Joan Donoghue:

  • Med 15 stemmer mot 2 skal staten Israel, i samsvar med sine forpliktelser i henhold til Folkemordkonvensjonen, hva angår palestinerne i Gaza, treffe alle tiltak som står i dens makt for å forhindre utøvelsen  av alle handlinger innenfor rammen av artikkel 2 i konvensjonen, spesielt, A) drap på medlemmer av gruppen, B) å forårsake alvorlig kroppslig eller psykisk skade på medlemmene av gruppen, C) bevisst påføre gruppen livsvilkår beregnet til å medføre dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis, og D) pålegge tiltak for å forhindre fødsler innenfor gruppen.
  • Med 15 stemmer mot 2 skal staten Israel sikre, med umiddelbar virkning, at dens militære ikke begår noen handlinger beskrevet i punkt 1 ovenfor.
  • Med 16 stemmer mot 1 skal staten Israel treffe alle tiltak som står i dens makt for å forhindre og straffe den direkte og offentlige oppfordring til å begå folkemord når det gjelder medlemmer av den palestinske gruppen på Gazastripen.
  • *Med 16 stemmer mot 1 skal staten Israel treffe umiddelbare og effektive tiltak for å sikre tilgangen på akutt nødvendige grunnleggende tjenester og humanitær bistand for å møte de skadelige livsforholdene palestinere står overfor på Gazastripen.
  • Med 15 stemmer mot 2 skal staten Israel treffe effektive tiltak for å forhindre ødeleggelse og sikre bevaring av bevis knyttet til påstander om handlinger innenfor rammen av artikkel 2 og artikkel 3 i Folkemordkonvensjonen mot medlemmer av den palestinske gruppen på Gazastripen.
  • Med 15 stemmer mot 2 skal staten Israel levere en rapport til domstolen om alle tiltak som er iverksatt for å gjennomføre denne ordren innen en måned fra datoen for ordren.

Kenneth Roth, den tidligere administrerende direktøren for Human Rights Watch, har kommentert ICJs kjennelse, og sa i et innlegg på X at det var "bemerkelsesverdig" at til og med den israelske dommeren, Aharon Barak, sluttet seg til retten "med hensyn til å forebygge og straffe. oppfordring til folkemord og å tillate nok humanitær hjelp til å stoppe alvorlige udekkede behov".

Det var bare dommer Julia Sebutinde fra Uganda som stemte mot samtlige punkter.

Thomas Macmanus, direktør for forskningssenteret The International State Crime Initiative ved Queen Mary University of London, har fremhevet at domstolen sa at det er et sannsynlig tilfelle av folkemord i Gaza. Han understreket også de foreløpige tiltakene som angir handlingene Israel må ta nå, hvorav den første er å stoppe drepingen hvis den er ment å ødelegge palestinere.

"Men videre enn det har de sagt at staten Israel må legge til rette for all nødvendig humanitær hjelp og gjenopprette grunnleggende tjenester, det vil si gjenoppbygge helsetjenesten som har blitt ødelagt inne i Gaza, og jeg synes det er en veldig sterk uttalelse," sa han.

Det er tilsvarende argumentasjon som FFC vil bruke for å mobilisere til sterkere press mot Israel fra de landene der vi opererer.