Samarbeid Israel-Kypros om nødhjelp til Gaza. Troverdig?

Samarbeid Israel-Kypros om nødhjelp til Gaza. Troverdig?

På nyttårsaften gikk Israels utenriksminister Eli Cohen ut med en melding om at Israel er forberedt på å la skip levere nødhjelp til Gaza gjennom en foreslått havkorridor fra Kypros. Står dette til troendes?

Ship to Gaza har siden tidlig i november vært kjent med at et kypriotisk initiativ om nødhjelp til Gaza har vært drøftet med Israel. Det går ut på at lasten med nødhjelp til Gaza skal gå gjennom en sikkerhetsinspeksjon i den kypriotiske havnen Larnaka før den fraktes videre til Gazas kyst, som ligger omtrent 370 kilometer fra Larnaka. 

– Det kan starte umiddelbart, sa Cohen til radiokanalen 103 FM i Tel Aviv da han ble spurt om middelhavskorridoren.

Tilsynelatende kan dette ligne på Save Gaza-prosjektet som Ship to Gaza er med på sammen med resten av Freedom Flotilla Coalition og aksjoner i flere arabiske land. Men vi tror at uttalelsene på nyttårsaften er tomt prat, og vi har ingen illusjoner om at Israel faktisk vil prøve å sette i gang et reelt nødhjelpsinitiativ for Gazas hardt prøvede befolkning. Israel har imidlertid interesse av å ivareta positive relasjoner med Kypros, som de samarbeider med om rørledningsprosjekter for transport av naturgass fra det store, israelske Leviathan-feltet ute i Middelhavet.

Ship to Gaza er selvsagt positive til ethvert prosjekt som innebærer å oppheve den 16-årige sjøblokaden, som vi har vært med på å utfordre siden 2010. Men det må være tiltak som reelt når fram til de innestengte palestinerne, ikke tiltak som vil bli utnyttet til å spre illusjoner og til å drive utpressing av dem.

Vi følger saken sammen med våre partnere i Save Gaza-kampanjen.