Ann Wright, US Boats to Gaza: - Ber Israel garantere for sikker passasje

Representanter fra Freedom Flotilla Coalition (FFC) møttes i Istanbul i begynnelsen av november og ble enige om å øke innsatsen for å utfordre den umenneskelige og ulovlige blokaden av Gaza, noe som haster mer enn noen gang.

"Vi vil sende så mange båter vi kan med den humanitære medisinske hjelpen vi kan samle inn, så tidlig som mulig i 2024", uttaler Torstein Dahle fra Ship to Gaza Norway. "Vi vet at behovene til palestinerne i Gaza er enorme, og utfordringen med å gjenoppbygge ødelagte hjem og infrastruktur vil også være enorm."

Mens det totale antallet båter og støttebeløp ennå ikke er avklart, har FFC som mål å seile mellom to og fem fartøyer av forskjellige typer. Desember har  vært antydet som tidspunkt for en mulig avgang, men de vedvarende bombeangrepene fra Israel sammen med andre faktorer har skjøvet avreisedatoen utover.

Pensjonert oberst og diplomat Ann Wright fra US Boats to Gaza tilføyer: "Vi vil seile så snart det er mulig å gjøre det. Vi har ingen intensjon om å sette våre folk eller den humanitære lasten i fare. Vi oppfordrer den israelske okkupasjonsstyrken og deres amerikanske støttespillere til å garantere sikker passasje gjennom internasjonalt farvann til internasjonalt anerkjent palestinsk farvann utenfor Gaza.»

FFC-båten ‘Handala’, som besøkte nordeuropeiske havner i 2023, vil fortsette i 2024 på sin reise for å utfordre blokaden. Oppdateringer fra Freedom Flotilla Coalition finner du på www.freedomflotilla.org, mens det nye initiativet som omfatter deltakelse fra enda flere land kan følges på www.savegazza.com.