ShipToGaza Norway

Medlemsorganisasjoner

Følgende organisasjoner er medlemmer i STGN

  • Palestinakomiteen i Noreg
  • SV (Sosialistisk venstreparti)
  • Partiet Rødt

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598