ShipToGaza Norway

Terje Einarsen

einarsenSå lenge konflikten mellom Israel og det palestinske folkets rett til selvbestemmelse ikke blir løst på folkerettslig grunn, er det liten utsikt til varig fred. Så lenge det ikke finnes reell stormaktspolitisk vilje til rettferdig fred, vil trolig Gaza forbli rettsstridig okkupert. Den humanitære situasjonen bør i mellomtiden nøye overvåkes og vesentlig forbedres, og den frivillige og solidariske Gaza-ship aksjonen er etter min mening svært viktig for å fremme en slik humanitær og menneskerettslig målsetting.

Dr. juris Terje Einarsen, postdoktor ved Det juridisk fakultet (UiB)

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598