ShipToGaza Norway

Materiale til bruk for lokale arbeidsgrupper

Informasjon om STGN

Informasjon om Sjømil

Informasjon om Sjømil

Bekreftelse på gitt Sjømil

Registrering av nye medlemmer 

Mal for vedtekter for lokallag

Info med faktura til bedrifter og foreninger

Vervebrev til organisasjoner og bedrifter

Reiseregning til STGN

Rutiner for dekning av utgifter i STGN

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598