ShipToGaza Norway

Kunstsalg

Ship to Gaza Norway arrangerer kunstsalg!

Hvis du er glad i kunst og ønsker samtidig å gi et støttebidrag til Ship to Gaza, er dette noe for deg. 

Tiden går fort og det er ikke lenge til Freedom Flotilla seiler til Gaza igjen. Arbeidet med båten "Marianne" er godt i gang og det jobbes hardt for å samle inn penger til neste seilas. Bidragene vi får er mange og det setter vi stor pris på! Kunstnerne Frans Widerberg, Morten Krohg og Guttorm Guttormsgaard har donert noe av kunsten sin for å støtte arbeidet til Ship to Gaza Norway. Denne kunsten er til salgs og kan snart henge på veggen din!

Under er en beskrivelse av de tre kunsterne. Bilder av kunsten legger vi ut neste uke!

 

Frans Widerberg (f.1934)Frans Widerberg, norsk maler og grafiker, elev av Alexander Schultz ved Statens 

Kunstakademi 1957–60. 

Han har utført en rekke offentlige utsmykninger. Sammen med Dagny og Finn Hald laget han 

1968 en keramisk rytterfrise til Psykiatrisk klinikk ved Haukeland sykehus, Bergen; videre en 

dekorasjon i Psykologisk Institutt på Blindern (1970) og et triptykon i Volsdalen kirke, 

Ålesund (1974). Sammen med sin sønn Nicolaus W. stod han for utsmykningen av kapellet 

til Ullevål Sykehus (1993). En utsmykning i glass stod ferdig på København flyplass Kastrup 

1998.

Representerte Norge på Venezia-biennalen 1978. Har laget litografier (1984) til en fransk 

utgave av Peer Gynt. Akvareller fra perioden 1970–81 er utgitt som illustrasjon til 60 dikt av 

Sigmund Mjelve (1984), og 1988 kom kunstmappen Jord, liv, himmel med Stein Mehrens 

dikt. Representert i Nasjonalmuseet/Museet for samtidskunst med 8 bilder, i 

Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo med bl.a. tresnitt til Salome-serien (1964–65).

 

Morten Krohg (f.1937)Morten Krohg, norsk maler og grafiker; sønn av Per Krohg. Fra 1956 på Statens 

Kunstakademi i Oslo og studerte i 1960–61 i Paris. Krohg har utført abstrakte komposisjoner, 

ofte med kraftige materialvirkninger, og ved innføring av forskjellige gjenstander på 

billedflaten flyttet grensene for det kunstneriske uttrykk. I årene 1966–69 var han formann i 

direksjonen for Kunstnernes Hus og organiserte utstillinger av utpreget moderne og 

eksperimentell karakter; han deltok ivrig i debatten om kunstens stilling i dagens samfunn. 

Hans engasjement i politiske stridsemner som Vietnamkrigen, Palestina og EF-kampen 

preget hans kunst i begynnelsen av 1970-årene, blant annet i silketrykk han laget som 

medlem av gruppen GRAS. Krohg var tilknyttet Vestlandets kunstakademi i Bergen som 

hovedlærer i årene 1973–79, og som rektor i 1986–89.

 

Guttorm Guttormsgaard (f.1938)Elev av Finn Faaborg og Chrix Dahl på Statens håndverks- og kunstindustriskole og av Niels 

Lergaard på Kunstakademiet i København.

Underviste i tegning ved Arkitekthøgskolen i Oslo 1967–73, professor for grafikklinjen ved 

Statens Kunstakademi fra 1980, og rektor 1983–84.

Han har utført en rekke offentlige utsmykninger – figurer på glasurmalt teglstensfasade til 

Oslo Spektrum (1988–94), labyrint og lysbasseng ved Universitetsplassen i Tromsø 

(1989–91), elektronisk veggfrise til den norske paviljongen på Verdensutstillingen i Sevilla 

(1991), portal i glasert murstein til Ål kulturhus (1993), figurer i rustfritt stål og granittgulv 

ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen (1994), 75 blyglassvinduer til 

Ernæringsinstituttet på Blindern (1995), teglstensfasade til Studentsamskipnadens 

idrettsbygg, Universitetet i Oslo (1996) og glassmaleri i fondvegg til Vardåsen skole, Asker 

(1996). Har også utført en rekke bokillustrasjoner, mottok 1. pris for sin design til Halldis 

Moren Vesaas' Mine dikt, i Leipzig 1991.

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598