ShipToGaza Norway

Erklæring fra Freedom Flotilla Coalition

Freedom Flotilla III seiler i løpet av første halvdel av 2015

Tidligere president i Tunis bekrefter at han vil være ombord

Tunis, 30. mars 2015

Representanter fra Freedom Flotilla Coalition (FFC) og partner-organisasjoner reiste til Tunis i forrige uke for å delta i Verdens Sosiale Forum (WSF). Her møtte de også representanter fra flere frivillige organisasjoner i Palestina og Tunisia.

 

FFC-representanter ble også tatt i mot av Tunisias tidligere president og berømte menneskerettighetsforkjemper, Dr. Moncef Marzouki. Under møtet gav Dr. Marzouki sin fulle støtte til FFC og bekreftet at han vil være ombord på ett av Freedom Flotilla III (FF3) skipene.

 

Uken ble avsluttet med et internt møte med FFC og deres partnere hvor FFCs kjerneverdier igjen ble bekreftet. Gruppen kom til enighet om at FF3 skal seile i løpet av første halvår 2015 med minst tre skip.

 

Den humanitære situasjonen i Gaza er mer kritisk nå enn noen gang før og blir verre for hver dag. Liten oppmerksomhet fra medias side og manglende handling fra de fleste av verdens regjeringer gjør at det blir opp til frivillige organisasjoner, som oss selv, å gå i spissen for å utfordre blokaden. Våre skip vil fortsette å seile helt til den ulovlige blokaden av Gaza blir opphevet permanent. 

STGN-leder, Torstein Dahle, møter tidligere president i Tunisia, Dr. Moncef Marzouki (foto: Iselin Shaw of Tordarroch)
STGN-leder, Torstein Dahle, møter tidligere president i Tunisia, Dr. Moncef Marzouki (foto: Iselin Shaw of Tordarroch)

 

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598