ShipToGaza Norway

"Israel bryter folkeretten."

Den norske regjeringen må ta ansvar!

Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 30. januar – 1. februar 2015. Konferansen samlet 619 tillitsvalgte fra hele landet.

Etter Israels krigføring på Gazastripen sommeren 2014, er situasjonen for de 1,8 millioner palestinerne som er innesperret på Gazastripen, mer desperat enn noensinne. Giverlandsgruppen, som Norge leder, har lovet store beløp til gjenoppbyggingen, men bare en brøkdel av midlene er kommet fram. Gjenoppbyggingen står i stampe. 

I sine ukentlige rapporter melder FN-organisasjonen OCHA at Israel skyter på Gazas fiskere og bønder «on a daily basis», og har gjort det helt siden våpenhvileavtalen ble inngått. Disse stadige angrepene blir systematisk fortiet av NRK og de andre store mediene i Norge. Fortielsen av Israels daglige angrep på sivile i Gaza gir Israel en mulighet til å framstå som den som er i forsvarsposisjon, ikke som okkupant. Det snur saken på hodet.

Nylig fastslo også den israelske menneskerettighetsorganisasjonen, B’Tselem, at Israel brøt folkeretten flere ganger på Gazastripen. Israel løper fra de forpliktelsene som de påtok seg som del av våpenhvileavtalen og hindrer gjenoppbyggingen. Samtidig må andre betale regningen. 

Norges metode med å bygge vennskap og samarbeid med Israel duger ikke. Med sin spesielle historiske rolle i denne saken har Norge også et særlig ansvar. Trondheimskonferansen 2015 mener at Norges internasjonale rolle må endres til å bli en synlig og sterk kraft for rettferdighet, frihet og fullverdige livsvilkår for folk i Gaza. 

Trondheimskonferansen 2015 krever at den norske regjeringen: 

• går offentlig ut med et sterkt krav til Israel om å stoppe terrori¬seringen av sivile i Gaza. Blokaden må heves så Gaza kan leve!

• ikke lar seg diktere av Israel og sørger for at gjenoppbygginga iverksettes omgående!

• iverksetter konkrete sanksjoner mot Israels mange brudd på folkeretten  

......................................

 

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598