ShipToGaza Norway

Årsmøte 2015, 8. februar

Ship to Gaza Norway

Årsmøtet 2015 vil holdes på søndag 8. februar.

(Endret fra lørdag 7. februar pga. konflikt med annet arrangement.)

Tid: 12:00-16:00

Sted: Oslo, Hausmannsgate 6, Fagforbundets lokaler i 7. etasje

Se vedlagte årsmøtepapirer.

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598