ShipToGaza Norway

Fuglefanger drept i Gaza

FuglefangerFaktaboks fra NTB holder ikke mål

Klage sendt til NTB, søndag 23. november

Søndag 23. november får vi lese på NRK.no at en palestinsk fuglefanger i Gaza har blitt skutt og drept av israelsk politi («Palestiner skutt og drept på Gazastripen», http://www.nrk.no/verden/palestiner-skutt-og-drept-pa-gazastripen-1.12060204) og at dette er første gang siden den såkalte våpenhvilen 26.  august. 

Norske medier har i høst vært helt stilltiende om de jevnlige angrepene på palestinske sivile i Gaza, som vi får ukentlige rapporter om fra OCHAopt på ochaopt.org.  Den norske leser har derfor i utgangspunktet lite grunnlag for å kunne forstå at dette ikke var en engangshendelse, men kun ett av angrepene som fikk et så tragisk utfall,  av en lang rekke lignende angrep.

 

I lys av dette er det med stor uro jeg leser faktaboksen i NRKs artikkel . Denne faktaboksen er gitt av ntb.no og skal hjelpe oss å forstå hva som er dagens situasjon i Palestina og hvorfor israelsk politi i dag begikk et drap på en sivil palestinsk mann i Gaza. Her nevnes ingen av angrepene i Gaza som er blitt dokumentert i høst, og de siste punktene i faktaboksen om nylige hendelser i Øst-Jerusalem og Vestbredden er mildt sagt misvisende. Alle de tre punktene nevner spesifikke tall og hendelser fra angrep utført av palestinere mot israelske personer. Ikke et eneste punkt omhandler israelske angrep mot palestinere.

Jeg mener ikke nødvendigvis at alle punktene i faktaboksen bør utelates, men den svært selektive informasjonen som legges fram gjennom disse punktene er problematisk av to grunner.

1. Når disse hendelsene velges ut som de mest relevante for det som blir presentert i artikkelen, kan det tolkes som om at drapet på den palestinske fuglefangeren står i direkte sammenheng med palestinske angrep mot Israelere i Jerusalem. Har israelske styrker noen grunn til å straffe palestinere i Gaza for ufordringer de møter på Vestbredden og i Jerusalem?

2. Utvalget av informasjon står ikke i forhold til virkeligheten og gir et meget skjevt bilde av det som faktisk foregår. Det blir jevnlig utført angrep mot palestinere av israelske bosettere, men i enda større omfang av israelsk forsvar og politi. Dette skjer både i Gaza, på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Ingen av disse blir nevnt.

Dersom de nevnte punktene i NTBs faktaboks anses som relevante som et bakteppe for dagens hendelse, mener jeg det er helt åpenbart at også (noen av)disse ferske hendelsene bør nevnes:

11. november: 21 år gammel palestinsk mann i Hebron, Vestbredden, skutt og drept av israelske styrker

14.november: To palestinere i Jabalia, Gaza, skutt og skadet av israelske styrker da de hadde piknik 200 meter fra grensemuren.

16. november: En 15 år gammel handikappet gutt ble skutt og skadet da han kom i nærheten av grensemuren ved Al Buraij flyktningleir.

11.-17. november: Mist åtte tilfeller der fiskere er blitt beskutt av israelsk marine. Minst en båt er blitt ødelagt.

Gjennomsnittlig skadede palestinere (av israelske angrep) per uke i Gaza i 2014: 246

Gjennomsnittlig skadede palestinere (av israelske angrep) per uke på Vestbredden i 2014: 112

Antall drepte palestinere i Gaza så langt i år: 2282 ( per den 17.11.14)

Antall drepte palestinere på Vestbredden/Øst Jerusalem så langt i år: 47 (per den 17.11.14)

(Kilde: www.OCHAopt.org)

I tillegg bør det komme frem at palestinere både i Gaza, på Vestbredden og i Øst-Jerusalem systematisk trakasseres, får sine hus revet ned, får sine fiskebåter konfiskert, blir fengslet uten lov og dom og fratas grunnleggende menneskelige rettigheter. Kun da kan man ha grunnlag til å gjøre seg opp en mening om hva det er som foregår og hvorfor Israel velger å bruke institusjonalisert vold mot sivile mennesker i Gaza og på Vestbredden.

Utvalget av informasjon til den overnevnte faktaboksen fungerer svært dårlig som en balansert liste med fakta og er helt uakseptabel som kilde i artikkelen om drapet på den palestinske fuglefangeren. Jeg håper  NTB kan ta mine kommentarer til etterretning, og sende revidert data til NRK og andre mottakere av den samme faktaboksen. 

 

 

Selini Tavridou-Hansen

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598