ShipToGaza Norway

Enøyd mediedekning av Gaza

På trykk i Klassekampen, 28. oktober 2014

Av: Torstein Dahle, leder i Ship to Gaza Norway

Medienes skjeve dekning opprettholder et falskt bilde av Israels okkupasjon av Gaza. Bortsett fra Klassekampen er det full taushet i norske massemedier om at Israel har angrepet Gazas innbyggere en rekke ganger etter 26. august. 

Tirsdag 2. september åpnet israelsk marine ild mot palestinske fiskebåter, selv om de var innenfor den grensen på 6 

DSC 0180

nautiske mil, som var fastsatt som del av våpenhvileavtalen fra august i år. De neste to ukene gikk israelsk marine til angrep 3., 9., 10, 12., 14. og 17. september. Fiskere ble arrestert. Båter ble konfiskert. En 70 år gammel fisker ble såret av skudd 17. september. Han oppholdt seg på stranden nær al-Sudaniya, der han ventet på sønnene sine som fisket like utenfor.  

Slik har det fortsatt. Episodene bekreftes i de ukentlige rapportene som FNs Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) utgir om forholdene i Gaza og på Vestbredden. 

NRK, Aftenposten og en rekke andre medier har drevet en høyst selektiv dekning. 16. september brakte flere en melding fra den israelske hæren om at det var skutt en granat fra Gazastripen mot Israel, uten å forårsake noen skade. Hamas meldte at de ikke kjente til granaten, og at de fortsatt sluttet opp om våpenhvileavtalen fra 26. august. 

Folk skulle få vite om den ene granaten, men ikke om Israels utallige angrep mot Gazas fiskere. Kronikker for å korrigere bildet, er blitt avvist.

I februar kom den norske Flyktninghjelpens Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) med rapporten «Under fire». Den dokumenterer at Gazas fiskere vært utsatt for slike angrep hvert år siden 1998. De ble angrepet med skarpe skudd («shooting incidents») 369 ganger i perioden 2010 - november 2013. 8 fiskere ble drept og 21 såret i det samme tidsrommet. 188 fiskere ble arrestert. Et stort antall båter og mye fiskeutstyr ble konfiskert. 

Oslo-avtalen fastsatte at fiske var tillatt ut til 20 nautiske mil utenfor Gazas kyst. I strid med avtalen har Israel de siste 13 årene presset denne grensen stadig lenger inn mot stranden. Israels vanlige påstand er at båtene går utenfor de grensene som Israel fastsetter. Nå i høst har Israel hevdet at de skyter varselskudd fordi båtene brøt våpenhvileavtalens grense på 6 nautiske mil. Fiskerne benekter dette. 

De israelske påstandene faller på sin egen urimelighet. Sannheten er at Gazas fiskere er livredde for å utfordre denne grensen. Det er en katastrofe for dem å få båt og utstyr konfiskert, fordi det betyr at de mister sitt og sin families levebrød. De frykter selvsagt også for liv og helse.

Våre partnere i den internasjonale Freedom Flotilla Coalition har i lange perioder de siste årene hatt representanter som har fulgt fiskebåter ut. De bekrefter at fiskerne gjennomgående er meget engstelige for å utfordre de grensene som israelerne setter.

At fiskerne egentlig driver med våpensmugling, er en påstand som stadig dukker opp i vår hjemlige debatt. Det er åpenbart nonsens. Gazas kystlinje er verdens letteste å kontrollere. Bare 42 kilometer lang, uten øyer, bare en rett sandstrand. Israelsk marine har selvsagt full kontroll over hva som skjer. Skulle man prøve seg som våpensmugler, er man nær 100 prosent sikker på å bli tatt. Selvsagt risikerer ikke fiskerne liv og levebrød på slikt.

Også Gazas bønder er stadig utsatt for angrep. Ship to Gaza Norway har valgt å konsentrere seg om fiskerne, fordi vi og våre partnere har hatt så mye med dem å gjøre og har inngående kjennskap til deres virkelighet. Medienes taushet om Israels angrep etter 26. august omfatter alle former for angrep på Gazas innbyggere. Med unntak av Klassekampen har de bare fortalt om den ene granaten i motsatt retning. 

Den skjeve dekningen gjør det mulig å få folk til å tro på den versjonen som dominerer norske medier fullstendig: Historien om at Israels kolossale voldsbruk er et overdrevent «svar» på stadige rakettangrep fra Gaza, og at det er palestinske rakettangrep som er den utløsende faktoren. Sannheten er at det er Israel som er den aggressive, ekspansive okkupantmakten, som undertrykker palestinerne og raner dem for areal og naturressurser, og som daglig terroriserer dem. Bildet av Israel som en stat som forsvarer seg mot palestinernes aggresjon, er grunnleggende falskt. 

Medienes skjeve dekning er en forutsetning for at dette falske bildet kan opprettholdes. 

Norske medier gir etter for kjøret fra Israel og deres «venner», som oppfører seg som tyven som roper «stopp tyven!». Kringkastingsrådets pinlige debatt 28. august var et eksempel på dette. Journalister som i en viss grad hadde våget å gi informasjon som kunne utfordre det falske bildet, fikk så ørene flagret.

Ship to Gaza Norway krever at det blir slutt på den totale taushet om Israels angrep på Gazas innbyggere. Det kan ikke aksepteres at sentrale medier godtar en rolle der folk føres bak lyset. 

 

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598