ShipToGaza Norway

HVA DREIDE GAZAKRIGEN SEG OM?

 

Torsdag 2.oktober kl.19.00 Lillehammer

Innleder: journalist i Klassekampen Peter M Johansen

Diskusjon på Lillehammer bibliotek om hva som utløste Gazakrigen, og hva den dreide seg om. Var det en krig mot Hamas, slik Israel sier, eller var det en krig mot befolkningen? Hva ville Netanyahu oppnå? Kan man se Gazakrigen isolert, eller er det egentlig Palestina det dreier seg om? Hva med kravene Hamas stilte for å inngå våpenhvile – var de rettferdige, og er de blitt innfridd? Hva med forholdet mellom Hamas og selvstyremyndighetene – ikke minst med tanke på den videre kampen. O.s.v. Slike spørsmål har vi bedt om å få belyst.

Gratis inngang

Palestinakomiteen og Ship to Gaza

 

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598