ShipToGaza Norway

"Framtidstro"

Av: Charlie Andreasson, 7. september 2014

båt i solnedgang sep2014

Mer än en vecka har gått sedan eldupphöret och än har inga markanta lättnader skett av blockaden. Drönare cirkulerar fortfarande över hustaken, kanske bärande på dödlig last, fiskare har blivit beskjutna både i norr och i söder, två fiskare har blivit arresterad och fått sin båt beslagtagen. Stridsvagnar och bulldozrar har gått in ett gott stycke över gränsen öster om Rafah och förstört åkermark. På Västbanken har ett 4000 kvadratkilometer stort palestinskt privatägt område annekterats av den israeliska staten. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt sig överväga att inte sända någon delegation till fredsförhandlingarna i Kairo om tre veckor, och att Hamas inte kommer att få igenom några av sina krav, krav som samtliga ryms inom Osloavtalet och i efterföljande avtal, godkända av tidigare israeliska regeringar. Det bådar inte gått inför framtiden.

I Gaza försöker människor återgå till vardagen. De som inte fått sina hus fullständigt demolerade röjer dem från glassplitter, krossade möbler och betong, puts och krigsdamm. Bomber som aldrig detonerade grävs fram och förs bort för destruktion. Reparationsarbete utförs på sina håll av dem som haft turen att komma över byggnadsmaterial och har råd. Det vädras frihet, ett slut på blockaden, ett politiske enat Palestina. Brandgula fanor, den år 2010 nominerade till Nobelpriset Mustafa Barghoutis färg, har börjat synas i kontrast till motståndsrörelsernas gröna, svarta, röda och Fatahs gula. Hans parti PNI, Palestinian National Initiativ, som egentligen är en demokratisk koalition öppen för sekulära vänsterrörelser och individer, kvinnoorganisationer och organisationer inom civilsamhället, som verkar utifrån ickevålds principen och för social rättvisa, som ser både tvåstatslösningen baserat på -67 års gränser och en enstatslösning där alla har samma rättigheter som framkomliga vägar för fred, rättvisa och ett slut på ockupationen, är ett hoppfullt inslag i ett annars många gånger polariserat debattklimat med militära övertoner på ömse sidor om gränsen.

DSC 0384Det står mycket på spel i Kairo om tre veckor. Om Netanyahu står fast vid sitt uttalande och den Israelisk delegationen kommer att obstruera när det gäller en markant lättnad och på sikt en avveckling av blockaden, och om Israel kommer att fortsätta verka mot ett politiskt samgående mellan Gaza och Västbanken inklusive Östra Jerusalem, kommer drömmar och förhoppningar krossas likt tusentals bostadshus, sjukhus och civil infrastruktur redan har gjorts här i Gaza. Det är högst troligt att krigsmullret då återigen kommer att eka. Militära insatser har redan satts in mot fiskare och bönder. Motståndsrörelserna kommer sannolikt att vinna i popularitet på bekostnad av mer nyanserade krafter, den extrema nationalistiska högern i Israel kommer att vädra blod och slicka sig om läpparna, omvärlden … ja, hur kommer omvärlden att reagera? Kommer Europa till slut ha fått nog av ett Israel som ständigt sätter sig över internationella lagar, som slentrianmässigt bryter mot FN-konventioner? Kommer det annars så brottsligt lojala USA att fortsätta stå vid sin klients sida? Kommer BDS rörelserna till slut få ett överväldigande genomslag bland världens befolkningar? Kommer Israel att fortsätta isolera sig självt, gömma sig i sin egen murs skugga?

Det är mycket som står på spel i Kairo om tre veckor. Det kan komma att skrivas ett nytt kapitel i historieböckerna. Men av det vi har sett under det rådande eldupphöret, och av Netanyahus uttalanden, bådar det inte gått.

--------------------

Charlie Andreasson (f.1965) har vært sjømann i størstedelen av sitt yrkesliv og fisker i tre år. Han har studert internasjonale relasjoner på Göteborgs Universitet. Det var der han kom i kontakt med Stellan Vinthagenm som fortalte om en nyoppstartet forening ved navn Ship to Gaza. Han likte ideen, men fulgte til å begynne med arbeidet på avstand. Da angrepet mot Mavi Marmara fant sted i 2010, ble han også aktivt medlem i STG. Han var med på Estelle fra 13. april 2012 da arbeidet med å ruste opp seilbåten begynte i Åbo.

Charlie har vært en viktig drivkraft i Gaza for arbeidet med prosjektet Gaza's Ark. Han har vært i Gaza under hele offensiven i juli 2014 og opplevd at prosjektet han hadde jobbet med i månedsvis ble bombet sønder og sammen. Han har også vært vitne til store menneskelige lidelser og rapportert hyppig. 

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598