ShipToGaza Norway

Pressemelding, Freedom Flotilla

Pressemelding 12. august fra Freedom Flotilla Coalition’s møte i Istanbul

 

Reagerer på Israels aggresjon og verdens regjeringers medvirkning:

The Freedom Flotilla Coalition skal seile til Gaza igjen 

 

The Freedom Flotilla Coalition (FFC) har hatt møte i Istanbul i skyggen av den siste israelske aggresjonen mot Gaza. Vi har sett grusomhetene som blir begått mot en befolkning som i årevis har levd under Israels kvelertak. FFCs møte 10. og 11. august konkluderte med at når regjeringene ikke gjør noe, er det et ansvar for solidariske mennesker over hele verden å reagere. Å seile til Gaza betyr å utfordre den israelske blokaden, som er kilden til de fleste av problemene til den palestinske befolkningen i Gaza.

 

Vi planlegger å seile til Gaza i løpet av 2014, FNs internasjonale år for solidaritet med det palestinske folk:

http://unispal.un.org/unispal.nsf/solidarity.htm?OpenForm

 

 

Dette initiativet, som vi kaller Freedom Flotilla «Open Port», bygger videre på erfaringene fra flotiljene i 2010 0g 2011 og andre forsøk som er blitt gjort på å utfordre blokaden fra havet. Flotiljen i 2014 vil omfatte en bredere og mer mangfoldig internasjonal deltakelse. Denne nye flotiljen avspeiler den voksende verdensomspennende solidariteten med det palestinske folk; fra USA til Malaysia, fra Skandinavia til Sør-Afrika. 

 

- Oppfordringer om å avslutte blokaden av Gaza må gå fra ord til handling, sa Ann Ighe, leder av Ship to Gaza Sweden og medlem av FFC. Vi inviterer alle interesserte mennesker over hele verden til å delta i dette initiativet på den måten de kan.

 

Det tas også sikte på at båtene i flotiljen skal fullføre det arbeidet som lastebåten «Gaza’s Ark» skulle ha gjort:  Ta med seg tilbake fra Gaza varer som er produsert i Palestina, og som er kjøpt av kjøpere over hele verden i forbindelse med FFC-prosjektet «Gazas Ark». Gazas Ark var en lastebåt, bygd av palestinerne og FFC i Gaza for å bryte Israels blokade av så godt som all eksport fra Gaza. Den fredelige båten ble bombet av Israel den 11. juli. 

 

- Vi oppfordrer alle regjeringer til å forsvare menneskerettighetene og retten for det palestinske folk til bevegelsesfrihet. Dersom disse grunnleggende rettighetene overholdes, vil våre skip lett kunne seile til Gaza. Det er disse regjeringenes ansvar, tilføyde Ehab Lotayef  fra Canada og Gaza’s Ark.

 

I tillegg til å seile til Gaza vil FFC organisere demonstrasjoner til sjøs og i havner over hele verden i løpet av de neste månedene. Sammen med andre prosjekter vil FFC også markere støtte til palestinernes rett til å etablere internasjonale skipslinjer inn og ut av Gaza havn. 

 

Vi støtter det palestinske kravet om å åpne Gaza havn for internasjonal skipstrafikk. FFC vil også knytte kontakt mellom Gaza by og havnebyer i Middelhavet og ellers i verden, som et tegn på solidaritet og støtte havn til havn. 

 

Vi vil til slutt understreke at alle våre prosjekter er fredelige, ikke-voldsbaserte prosjekter. FFC består av fredelige, frittstående organisasjoner som handler på grunnlag av solidaritet med det palestinske folket, uavhengig av enhver regjering

 

Medlemmene av Freedom Flotilla Coalition er: 

European Campaign to End the Siege on Gaza 

Freedom Flotilla Italia 

Gazas Ark 

IHH 

International Committee for Breaking the Siege on Gaza (ICBSG) 

Rumbo a Gaza 

Ship to Gaza Greece 

Ship to Gaza Norge 

Ship to Gaza Sweden 

 

I dette prosjektet deltar også: 

Palestine Solidarity Alliance - Sør-Afrika 

Free Gaza 

Haluan Palestin - Malaysia 

Life Line til Gaza - Jordan 

Miles of Smiles 

 

Sahabat Al-Aqsa - Indonesia

 

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598