ShipToGaza Norway

Brev til utenriksminister Espen Barth Eide

Brev til utenriksminister få dager før "Estelle" forventes å nå Gaza. Les brevet her. Trykk "Les mer" for å få hele korrespondansen med Utenriksdepartementet.

A letter to the foreign minister

a few days before "Estelle" is arriving Gaza. Download the letter here.

Ship to Gazas “Estelle” antas å ankomme Gaza i løpet av lørdag eller søndag. I et brev til utenriksminister Espen Barth Eide skriver Torstein Dahle, leder for Ship to Gaza Norway (STGN) at de forventer at den norske regjeringen ved utenriksministeren kommer med kraftig protest dersom israelsk marine stopper “Estelle” og dermed bryter grunnleggende prinsipper om fri ferdsel til sjøs.

I brevet skriver Ship to Gaza at det er absurd å se på denne ekspedisjonen som en trussel mot Israels sikkerhet, og at Israel ikke kan påberope seg noe holdbart grunnlag for å hindre den i å komme inn til Gaza havn.

- Gjennom sin deltakelse vil de som er om bord på “Estelle” vise i praksis at de ser på Gazas innbyggere som sine medmennesker, som selvsagt har krav på fulle menneskerettigheter, heter det i brevet.

- Det er ikke lov å holde 1,6 millioner mennesker som gisler og utsette dem for kollektiv avstraffelse. Dette er grunnen til at de fire nordmennene er på vei til Gaza om bord på en fredelig langsom gammel seilskute, ubevæpnet og basert på ikkevoldsprinsipper, heter det videre.

I brevet foretar Ship to Gaza Norway for øvrig en meget omfattende gjennomgåelse av de folkerettslige sidene av Israels blokade av Gaza, og det refereres til en rekke vurderinger fra FN-hold som konkluderer med at Israels blokade av Gaza er i strid med internasjonal rett.

Brevet til Barth Eide er tredje brev i en brevveksling mellom utenriksdepartementet og Ship to Gaza Norway. Vi vedlegger alle brevene. For de som er interessert i å bruke deler av våre brev i egne innlegg e.l., vedlegges de også i Word-format.

pdf-dokumenter:

Til utenriksminister Jonas Gahr Store 29.06.2012

Svar fra utenriksminister Jonas Gahr Store 06.09.2012

Til utenriksminister Espen Barth Eide 15.10.2012

Fra Espen Barth Eide 18.12.12

 

 

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598