ShipToGaza Norway

Utenriksminister Støres svar på vårt åpne brev

Utenriksministeren svarte i Klassekampen 9.7.2011: "Blokaden er uakseptabel".

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598