ShipToGaza Norway

Årsmelding 2014

Årsberetning for 2014

1. Styret

Årsmøtet 22. februar 2014 valgte dette styret:

Torstein Dahle, leder

Selini Tavridou-Hansen, nestleder

Helga Hvidsten, kasserer

Jan Petter Hammervold

Stein Asthøy

Markos Pizarro

Ane Tosterud Holte

Som varamedlemmer valgte årsmøtet:

Randi Kjøs

Pål Yasin Ezzari

Federico Aurora

Styret har i løpet av perioden supplert seg med Hilde Mari Bjørke for å overta økonomifunksjonen i Ship to Gaza Norway, etter at Helga Hvidsten (som varslet da hun ble valgt på årsmøtet) måtte trekke seg fra styret. På tampen av året fant også Markos Pizarro å måtte trekke seg fra styret, fordi det ble vanskelig å forene styredeltakelsen med andre forpliktelser. Varamedlemmene har vært invitert til styremøtene, og de rykket opp til erstatning for de to som gikk ut.

Det har vært avholdt 17 styremøter i perioden.

 

2. Om STGNs virksomhet i 2014

Handlingsplanen for 2014 stilte opp to hovedmål for arbeidet vårt:

 Bygge opp et press overfor norske myndigheter for å gå aktivt ut mot blokaden av Gaza.

 Styrke den internasjonale Freedom Flotilla Coalition (FFC) og delta i FFCs prosjekter. I første del av 2014 er det Gaza’s Ark som er det aktuelle prosjektet.

En særlig styrke for FFC som solidaritetsprosjekt er at samarbeidspartnerne ikke bare representerer stor internasjonal bredde, men også at det ledes av jøder, muslimer, kristne, ateister og folk med andre livssyn i en stor og oppofrende innsats for et felles mål: Å presse Israel til å oppheve blokaden av Gaza gjennom å sette internasjonalt søkelys på Israels kvelertak. Det dreier seg om praktisk solidaritet fra medmenneske til medmenneske, uavhengig av regjeringer og stater. Det dreier seg om at Gazas 1,8 millioner innesperrede må få sin selvsagte rett til å leve i frihet og med fulle menneskerettigheter, med muligheten til å bygge sitt eget samfunn og sin egen framtid.

I første halvår av 2014 sto arbeidet med prosjektet «Gaza’s Ark» sentralt i arbeidet vårt. Gaza’s Ark var en fiskebåt som ble ombygd i Gaza til lastebåt, med sikte på å gå ut med varer fra en rekke forskjellige produsenter i Gaza, for å utfordre Israels blokade innenfra. En del av prosjektet var å organisere kjøp av varer fra disse produsentene. Så godt som alle pengene som gikk til prosjektet, ble dermed brukt i Gaza, både til kjøp av båten fra en fiskerfamilie, til materiell og til lønn til dem som utførte ombyggingen, og til kjøp av varer som båten skulle frakte med seg.

På tross av forsinkelser bl.a. som følge av stengte tunneler mellom Egypt og Gaza, gikk arbeidet framover slik at en avreise i mai-juni 2014 var realistisk. 29. april ble båten utsatt for sabotasje ved at dykkere festet to sprengladninger under vannlinjen. Båten lot seg imidlertid reparere, og arbeidet gikk derfor videre med basis i en sterk vilje om ikke å la seg stoppe. Men 11. juli, i den første fasen av Israels brutale bombekrig mot Gaza i juli-august, ble Gaza’s Ark totalt ødelagt av en rakett som tydeligvis var siktet inn spesielt mot denne båten. Ingen ble skadd i angrepet, men prosjektet lot seg ikke videreføre etter det. De pengene som var betalt inn av varekjøpere, ble betalt ut til produsentene, og varene er fortsatt lagret i Gaza. Matvarer som ikke tålte lagring, ble utdelt til hjemløse i Gaza.

Tidlig i august gikk våre tyrkiske samarbeidspartnere IHH ut med melding om at de planla å la «Mavi Marmara» seile til Gaza. Med det utgangspunktet møttes deltakerne i Freedom Flotilla Coalition (FFC) i Istanbul 10.-11. august. Det ble besluttet å legge opp til en ny flotilje, men etter hvert viste det seg at formaliteter i Tyrkia ble brukt til å hindre «Mavi Marmara» fra å seile ut. I FFC ble det da arbeidet for å kunne få i stand en flotilje også uten «Mavi Marmara», og etter omfattende forberedelser gjennom Skype-møter ble det holdt et møte i Aten 6.-7. desember, der det ble enighet om håndfaste planer for organisering og finansiering av en slik flotilje. For Ship to Gaza Norway er det aktuelt å samarbeide med Ship to Gaza Sweden om en båt i en slik flotilje.

I 2014 har vi her i Norge lagt særlig stor vekt på situasjonen for fiskerne i Gaza, som til stadighet utsettes for angrep fra Israels marine – angrep som det er total taushet om i de store norske mediene. NRK har i høst hatt særskilte oppslag om hver eneste granat og rakett som har gått fra Gaza inn i Israel (en granat 16. september, en rakett 31. oktober og en rakett 19. desember), mens det har vært total taushet om de rundt 60 angrepene fra israelsk marine på Gazas fiskere. Vi er imot både granater og raketter, men vi synes det er en skjærende kontrast mellom dekningen av de tre tilfellene den ene retningen (som ikke forårsaket noen skade på mennesker eller materiell), og tausheten om de stadige angrepene på fiskerne, med lemlesting av uskyldige mennesker, senkede båter, konfiskerte båter, og arresterte fiskere. Israels terror mot fiskerne har ødelagt denne viktige næringen i Gaza.

Fiskernes situasjon var ett av temaene på vårt seminar på Globaliseringskonferansen i Oslo 1. november, med kystfisker Johnny Ingebrigtsen fra Finnmark som en engasjert foredragsholder. Seminaret hadde tittelen «Gaza: Vi vil ha frihet til å leve av eget arbeid». Vi hadde også gleden av å ha Stein Guldbrandsen fra Fagforbundet som foredragsholder på seminaret, som må karakteriseres som meget vellykket.

Vi har også hatt postkortaksjoner mot NRK og Aftenposten om deres fortielser av angrepene mot fiskerne i Gaza. Vi har skrevet et antall debattartikler om det, men det har vært vanskelig å få dem inn andre steder enn i Klassekampen. Fiskernes situasjon vil utvilsomt bli et viktig virkefelt framover, som passer godt sammen med innretningen på den neste Freedom Flotilla. Den vil særlig rette søkelyset på Israels totale blokade av Gazas havn, og hvordan Israels kvelertak hindrer muligheten til å utvikle Gaza som det blomstrende og vitale området det kunne være - med sin strategiske beliggenhet ved Middelhavet.

23. august ble det tradisjonsrike «båt-stuntet» holdt i Oslo havn, der båter med Palestina-flagg seilte rundt på Oslo havn. Med appeller, paroler og løpesedler markerte vi solidariteten med folk i Gaza på en måte som vakte positiv oppmerksomhet. Det er dessuten veldig fint å være deltaker på disse årlige båt-stuntene, og entusiasmen var stor blant dem som var med.

Flere av styremedlemmene deltok med appeller og med organisering av flere av de mange demonstrasjonene som ble holdt til støtte for Gazas folk under den grusomme bombeoffensiven som Israel iverksatte i juli-august. Bortsett fra dette har den lokale organiseringen av Ship to Gazas arbeid vært lite aktiv i 2014. Videre framover må det rettes mer oppmerksomhet mot dette. Ship to Gaza Lillehammer er et viktig unntak mht. lokal aktivitet.

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598