ShipToGaza Norway

Årsmelding 2011

Årsberetning 2011 (godkjent av årsmøtet 22.1.2012)

 

Styret 

På forrige årsmøtet 23.1.11 ble følgende styre valgt:

Georg Morland, leder
Helga Hvidsten
Per Christian Jørgensen
Torstein Dahle
Espen Goffeng
Stine Renate Håheim
Berit Aaker

Vararepresentanter:
Sunniva Elvarsdottir, Tromsø,
Tom Dahle, Trondheim

Leder av STG Oslo/Akershus Nikolaos Tavridis-Hansen har deltatt på noen styremøter og i en periode fungert som varamedlem for Stine Renate Håheim.

På første styremøtet etter årsmøtet ble styret konstituert:

Georg: Leder, Stine: Nestleder, Berit: Sekretær og kontaktperson til lokallaga, Helga: Kasserer/økonomi, Per: Sikkerhet, IT, Torstein: Båtgruppe, Espen: Media.

Aktivitet

Styret har hatt 16 møter, arrangert 2 medlemsmøter (12.4. og 24.5.) og et åpent møte 29.9.

Møte med UD ved statssekretær Gry Larsen 17.6. for å avklare UDs holdning til flotillaen, og evt bistand til norske passasjerer.

Vi har deltatt i 9 møter i flotillaens “steering committee” sammen med de vel 20 andre initiativene.

Vi deltok også på et møte i Stockholm 19.-20.3. angående sikkerhet på båtene.

Videre har vi hatt 4 pressekonferanser (6.4., 27.4. (passasjerlista), 24.6. (avreise Gardermoen) og 8.7. (Etter hjemkomst)).

Vi har hatt 2 møter med STG Sweden i Oslo (6.4. og 3.9.) og deltatt på Solidaritetsgalla 17.5. og Riksmötet 18.9., begge i Göteborg.

 

Arbeidsgrupper

Det er etablert lokale arbeidsgrupper på følgende steder:

Oslo og Akershus, Nesodden, Ringerike, Hamar, Lillehammer, Bergen, Indre Sogn, Trøndelag og Tromsø.

Det har vært litt ulikt aktivitetsnivå i arbeidsgruppene, og ulik organisering. Noen har et valgt styre og er registrert i Brønnøysundregisteret men andre steder har ad hoc aksjonsgrupper.

 

Medlemmer

Ved utgangen av 2011 har vi 321 personlige medlemmer og 55 støtteorganisasjoner. Av nasjonale organisasjoner er det Rødt, SV og Palestinakomiteen som er medlemmer.  

Facebookgruppa Ship to Gaza Norway har 807 medlemmer.

 

Viktige saker

Den absolutt viktigste saken i 2011 var forberedelsene til og deltakelse i Freedom Flotilla 2. Som det står i den vedtatte handlingsplanen skulle vi utvikle samarbeid med STG Sweden. Dette innebar også samarbeid med STG Greece som allerede hadde samarbeid med STG Sweden. Vi ble deleiere med 1/3 i 2 båter: Lastebåten "Eleftheri Mesogeios 2" ("Free Mediterranean 2") på 62 meter, og 110 000 tonn lastekapasitet, og passasjerbåten “Juliano” med plass til 25 passasjerer. Dette innebar en investering på € 92 000, pluss kommunikasjonsutstyr for $ 4 000 og bidrag til drift og reparasjoner € 10 000, totalt € 105 000. Vi vurderte det som uhensiktsmessig å etablere et norsk aksjeselskap. 

Øvrige båter i flotillaen:

Audacity of Hope – US passenger vessel
Dignité – Al Karama – French passenger vessel
Freedom for All – European Campaign to End the Siege on Gaza cargo vessel
Guernica – Spanish passenger vessel
Louise Michel – French passenger vessel
Saoirse (Freedom) – Irish passenger vessel
Stefano Charini – Dutch / Italian passenger vessel
Tahrir (Liberation) – Canadian passenger vessel

Det faktum at Mavi Marmara ikke ble med i flotillaen pga manglende sertifisering innebar at antallet passasjerer måtte reduseres drastisk.

Prosessen med å velge ut norske passasjerer gikk greit, ut fra vel 40 interesserte sto vi igjen med 14 aktuelle aktivister, deriblant 2 stortingsrepresentanter (Stine Renate Håheim og Aksel Hagen). Vi klarte å forhandle oss fram til 7 plasser, og fikk etter hvert 2 ekstra plasser på den italiensk-nederlandske båten som lå i Korfu. De 9 aktuelle passasjerene ble tatt ut ved loddtrekning blant de 14 som var klarert.

Som kjent ble det bare den franske båten som gikk fra Korsika som kunne sette kursen mot Gaza, øvrige båter ble holdt tilbake i greske havner, og 2 ble sabotert, deriblant den norske passasjerbåten.

De norske passasjerene ble grundig brifet og forberedt før avreise og treningen fortsatte i Aten sammen med de øvrige passasjerene. Erfaringene rundt utvelgelse, forberedelse og avtaler har vært svært nyttige.

Selv om vi ikke kom til Gaza i år heller ser vi på den politiske effekten som vellykket. Det ble flere medieoppslag om FF2 enn FF1. Styret og passasjerene har laget en egen evalueringsrapport som er vedlagt.

 

Korte kommentarer til handlingsplanen

 • Utvikle samarbeid med Ship to Gaza Sweden: Vi har etablert et godt samarbeid.
 • Utvikle samarbeid med Free Gaza Movement Denmark: Danmark samarbeider med Tyskland og Canada, men med utsikter til en båt som går fra Scandinavia ligger det til rette for et samarbeid også med Danmark.
 • Vurdere etablering av aksjeselskap som skal eie norsk båt: Vurdert som uhensiktsmessig.
 • Velge ut passasjerer som skal representere Norge i FF2: Gjennomført på en grei måte.
 • Sikkerhetsbriefing av passasjerene: Gjennomført på en grei måte
 • Bidra til dekning av internasjonalt pressesenter: Støttet av STGN men avvist av flertallet.
 • Organisere hjemkomst for passasjerene: Gjennomført på en grei måte
  • Forberede FF3: Starter jan 2012
  • Bidra til etablering av lokale arbeidsgrupper i alle fylker: Dette har gått tregt, vanskelig å få til nye arbeidsgrupper. Må satse mer på aksjonsgrupper og ad hoc-grupper.
  • Legge til rette for økonomisk bistand til STGN gjennom:
   • Nettbutikk som selger bl a ”sjømil”, medlemskap, gjenstander som doneres: Gjennomført
   • Egen SMS-basert innsamling: Etablert men ingen suksess, går på underskudd, sagt opp ordningen med virkning fra februar 2012.
   • Egen temagruppe som jobber mot organisasjoner og næringsliv: Ikke realisert pga manglende kapasitet.
  • Informere om hvordan situasjonen er på Gaza-stripen og konsekvenser av blokaden: FF2 har satt bidratt sterkt til dette. Vi har også vært synlige gjennom kronikker, intervju og debattprogram i radio og TV. Dessuten gjennom facebook og nettsiden shiptogaza.no

 

 

Styret i STGN

20. desember 2011

Georg Morland          Stine Renate Håheim            Helga Hvidsten          Per Christiansen

Espen Goffeng           Berit Aaker

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598