ShipToGaza Norway

Årsmelding 2010

Organisasjonen Ship to Gaza Norway (STGN) ble etablert på stiftelsesmøtet i Oslo 12.9.2010.
For fullstendig deltakerliste vises til referat.

Følgende politiske plattform ble enstemmig vedtatt:

  • Kollektiv avstraffelse er et brudd på folkeretten: Fri Gaza – hev blokaden NÅ!
  • Ship to Gaza Norway bygger på solidaritet med den palestinske sivilbefolkningen på Gaza-stripen
  • Ship to Gaza Norway bygger på ikke-voldelig motstand mot den israelske okkupasjonen

 Følgende styre på 7 personer ble enstemmig valgt:

Georg Morland, leder
Øvrige styremedlemmer: Marte Sofie Øygard Dahlen, Nidal Hejazi, Espen Goffeng, Marlin Berg Løkken, Torstein Dahle, Beth Hartmann.

Trondheim og Tromsø tilbys de to varaplassene.  
Styret konstituerer seg selv.

Vararepresentant fra Tromsø: Sunniva Elvarsdottir, fra Trondheim: Tom Dahle. Begge tilbys møte- og talerett i styret.

Styret har hatt 5 møter, alle på Palestinahuset, Oslo.

Organisasjonen er registrert i Brønnøysundregisteret (995 961 350), har egen sentral innsamlingskonto (1503 18 33598) og Hamar-gruppen er godkjent som garsrotandel-organisasjon.

På styrets første møte 21.9.10 ble Marte valgt til nestleder og sekretær. Vedtatt å spørre Helga Hvidsten om å ta på seg kassererjobben, noe hun sa ja til, og Helga fikk da status som assosiert styremedlem.

I tilknytning til møtet 3.11.10 ble det holdt et ekstraordinært årsmøte for å få vedtak om signatur, da dette ikke var tema på stiftelsesmøtet.

På møtet 24.11.10 trakk Marte seg fra styret i STGN pga arbeidssituasjonen. Det ble startet en prosess for å finne en erstatter, men pga kort tid til årsmøtet og valg ble dette overlatt til valgkomiteen.

Behovet for IT/kommunikasjon og sikkerhet medførte at Per Chr Jørgensen ble bedt om å tiltre styret, noe han gjorde fra 3.11.10. Han har en uformell rådgiverstatus fram til valget på årsmøtet.

Pressekonferanse på Palestinahuset 13.10.10.

Aktiviteten i perioden har vært preget av A) bidra til etablering av lokale arbeidsgrupper eter svensk modell, og B) bidra til pengeinnsamling.

Når det gjelder A) har særlig de 3 ”passasjerene” fra FF1 reist rundt i hele landet og bidratt på informasjons- og stiftelsesmøter, leder har deltatt på ett møte, i STG Ringerike.

Det er nå etablert lokale arbeidsgrupper en rekke steder: Hamar, Lillehammer, Bergen, Ringerike er godt i gang, mens Trondheim, Tromsø, Nesodden, Indre Sogn, Oslo og Akershus er i gang med prosessen.

Aktiviteten og medlemsrekruttering skal foregå ute i lokale arbeidsgrupper, så det er dette som er ryggraden i virksomheten.

Når det gjelder B), bidra til pengeinnsamling, har dette skjedd gjennom direkte henvendelser til organisasjoner og bedrifter. Salg av ”Sjømil” kom litt sent i gang men har vært en ide som må videreutvikles. Det er også trykt egne T-skjorter som selges gjennom Al Quds (STGN får kr 110 i inntekt pr skjorte). Revidert regnskap vil bli lagt fram for årsmøtet.

Styret har vært representert på Free Gaza Movements møte i Brüssel 1.-4.10 (Espen, Nidal, Marte og Marry-Ann Karlsen), koalisjonsmøte i Geneve 10.-11.10 (Torstein, Nidal) og koalisjonsmøte i Roma 11.-13.12.10 (Georg, Nidal).

Styret i STGN har etablert 4 temagrupper: båt-gruppe (Torstein), passasjer-gruppe (Marte), media-gruppe (Espen), og gods-gruppe (Nidal).

Båt: Norsk mannskap er på plass. Norsk båt vil bli eid av et aktieselskap. Aktuell båttype: passasjerbåt 60-70 fot, med plass for 20-30 passasjerer. Evt kan et samarbeid med Sverige og Danmark være aktuelt.

Passasjerer: Det er en egen epostadresse (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) der interesserte kan melde seg. Pr 31.12. er det mellom 30 og 40 aktuelle passasjerer, i tillegg har 4 stortingsrepresentanter sagt seg interessert dersom det er mulig på aktuelle tidspunkt.

Media: Koalisjonen er i ferd med å etablere en egen mediagruppe med utgangspunkt i London. Espen er vårt medlem i mediagruppa.

Gods: Vi vil denne gangen kun forholde oss til NGO’s, ikke politiske myndigheter. Vi vil forespørre organisasjoner som er inne på Gazastripen hva som trengs: Norsk Folkehjelp, NORWAC og Kirkens Nødhjelp.

Gruppene vil rapportere på årsmøtet.

Det har ikke vært medlemsmøter i perioden.

Vedtekter, referat og informasjonsmateriale finnes på nettstedet www.shiptogaza.no

Vedtak:
Årsmøtet STGN godkjenner sentralstyrets forslag til årsrapport for 2010.

Georg Morland
Leder STGN

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598