Fredom Flottilla søker deltakere til seilas midt i april

Fredom Flottilla søker deltakere til seilas midt i april

 Freedom Flotilla er klare til å utføre FN-domstolens ordre. Torsdag 28. mars ga FN-domstolen ordre til Israel om å "iverksette alle nødvendige og effektive tiltak for å sikre … "den uhindrede forsyning i nødvendig omfang til alle berørte, av akutt tiltrengte grunnleggende tjenester og humanitær bistand, inkludert mat, vann, elektrisitet, drivstoff, husly, klær, hygiene- og sanitærkrav, samt medisinske forsyninger og medisinsk behandling til palestinere i hele Gaza".

Freedom Flotilla Coalition er nå klare til å utføre denne ordren i samarbeid med den tyrkiske hjelpeorganisasjonen Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association, med skip som ligger i Istanbul, parat til å ta om bord 5500 tonn med last for Gaza. Lasten vil gå med et lasteskip utstyrt med store kraner, eskortert av passasjerbåter med et stort antall deltakere fra hele verden. De skal påse at lasten kommer fram til Gaza. Avreise vil skje i midten av april.

Mottoet for aksjonen er "Break the Siege" (Bryt blokaden), og det har vært en lang og krevende prosess for å komme dit vi er nå, med mange utfordringer underveis.

FFC går ut med denne oppfordringen (eventuell påmelding haster):

- Vi ser etter personer som er interessert i å bli med i flotiljen som deltakere, media eller medisinsk personell. Målet med oppdraget er å levere hjelp til folket i Gaza, men enda viktigere å bryte den ulovlige og umenneskelige beleiringen som staten Israel har tvunget på Gazas befolkning.

Hvis du kan komme deg til Middelhavet innen midten av april og er tilgjengelig siste halvdel av april, inviterer vi deg til å søke.

https://freedomflotilla.org/2024/03/25/freedom-flotilla-is-preparing-for-april-voyage/

Det må understrekes at deltakelse i denne aksjonen også innebærer betydelig risiko.