Freedom Flotilla Coalitions 2018-aksjon vedtatt i Gøteborg

Freedom Flotilla Coalition møttes i Göteborg 20.-21. januar for å diskutere planene for 2018. Målet er å utfordre og bryte den ulovlige og umenneskelige blokaden av Gaza. Våren 2018 vil FFC kunngjøre detaljene i 2018-planene, men det som allerede er klart, er Freedom Flotilla 2018 blant annet vil bestå av en fiskebåt som skal gå fra Norge til Gaza.

Representanter fra kampanjer i Sverige, Norge, Spania, Italia, Malaysia, New Zealand, Canada, USA og International Commitee for Breaking the Siege of Gaza  deltok på møtet i Göteborg, der Ship to Gaza Sweden var vertskap.

FFC – og Free Gaza Movement før den – har utfordret blokaden av Gaza med i alt 31 båter siden 2008. I 2018 seiler vi altså igjen for å bryte blokaden av Gaza, fremme det selvfølgelige kravet om full bevegelsesfrihet for alle palestinere, og for å utfordre okkupasjonen av Palestina.