ShipToGaza Norway

Støtteerklæring fra Children & youth centre Shatila

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!

Bli medlem!

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598