Følg Handala på reisen til Gaza

Motta oppdateringer rett i epostkassen din.
(Vi deler ikke epostadressen med noen andre.)Godt besøkt aktivistmøte i Oslo

Godt besøkt aktivistmøte i Oslo

Den 9. januar hadde Ship to Gaza Norway et nytt aktivistmøte for å snakke om arbeidet framover. Det må oppsummeres som svært vellykka! Rundt førti mennesker dukket opp, blant dem svært mange nye fjes, noe styrerepresentantene som var tilstede var spesielt lykkelige for.

Leder av STG Torstein Dahle innledet om det omfattende samarbeidet for støtte til Gaza som STG og FFC (Freedom Flottilla Coalition "moderorganisasjonen" til STG) etterhvert er blitt en del av. Dette initiativet - Save Gaza (www.savegazza.com) - har som mål å etablere internasjonal bistand til Gaza, og å prøve å levere bistand direkte inn til Gaza via sjøveien. Det arbeides nå med å skaffe båte(er) i Middelhavet som kan gjøre jobben.
Deretter fortalte Arne Birger Heli, som har ansvaret for båten vår Handala, om båten og planene for sommerturen. Planene for denne turen ble lagt før den nåværende krigen mellom Israel/USA og Hamas/Palestina i Gaza. Derfor må det sies at alt selvsagt er usikkert. Men så langt holder vi likevel på planene om å starte fra Oslo ca. 1. mai med Gaza som destinasjon, innlagt mange havneanløp underveis for å utvikle solidaritet med Gaza.
Det var et imponerende engasjement blant folk, med kommentarer og gode ideer. Ledelsen er STG er mer enn takknemlig for å møte så mange interesserte folk. Nå handler det om å følge opp både når det gjelder gode ideer som kom opp om båten og ideer om kultur og mediearbeid.