Vellykka aktivistmøte i Oslo

Torsdag arrangerte Ship To Gaza et aktivistmøte i Oslo. Formålet var å få fart i organisering og mobilsering i fobindelse med solidaritetsarbeidet, og å rekruttere aktivister til neste års seilas med båten Handala. 

Aktivistmøte 30 okt Oslo

Leder i STGN (Ship To Gaza Norway) Torstein Dahle åpent møtet og fortalte om det nylige initiativet International Campaign to Save Gaza, som nå arbeider med å organisere skipstransport fra Middelhavshavner til Gaza av forsyninger som folk i Gaza desperat trenger. Her har vår organisasjon og FCC (Freedom Flotilla Coalition) en vikrtig rolle.  

Jack Herheim fra Leger Uten Grenser fortalte om  Cyprus Maritime Corridore, et initiativ fra den kypriotiske presidenten. Mange europeoske ledere har stilt seg bak.  Dette arbeidet er imildertid helt avhengig av og forutsetter samarbeid med isrelske mydigheter. Men det kan  bli en viktig kanal for å å få mat og andre livsnødvendigheter inn til Gaza på sikt.  

Arne Birger Heli la fram en preseentasjon av båten Handala. Han la vekt på erfaringen med de lokale arrangementene ved havneanløpene, som tidligere har samlet rundt 500 lokale sympatisører og aktivister på hvert sted. Dette har vært en viktig inspirasjon både for deltakerne på båten og for lokale sympatisører.  Han la også fram den foreløpige planen for havneanløp neste sommer. 

Herman Reksten, kaptein på flere av Gaza-båtene, presenterte behovet for nye krefter og flere aktivister, og generasjonsskifte i ledelsen i Ship to Gaza.  I diskusjonen som fulgte, medle flere interesse for å lage arbeidsgrupper på flere områder, blant anner en mediegruppe, en gruppe for innhenting av sponsorer i nærings- og organisasjonliv, en PR-gruppe rettet mot studentmiljøer og mer.  Dette vil bli fulgt opp med et nytt møte neste uke. 

Jack Herheim - Leger uten grenser
Jack Herheim fra Leger Uten Grenser. Foto: redaksjon.