Følg Handala på reisen til Gaza

Motta oppdateringer rett i epostkassen din.
(Vi deler ikke epostadressen med noen andre.)Ship to Gaza tar kraftig avstand fra massakre på sivile

Ship to Gaza tar kraftig avstand fra massakre på sivile, uansett hvem som utfører det. Vår organisasjon har vedtektsfestet ikkevoldsprinsippet som styrende for all vår virksomhet. Samtidig fastsetter vedtektene våre at vi skal arbeide for at folkeretten skal gjelde også for Gazastripen.

Av Torstein Dahle
 – Leder i Ship to Gaza Norway


Det er underlig å se hvordan medier og myndigheter forholder seg til det som skjer nå. De innesperrede på Gazastripen har en rekke ganger opplevd massakre på sivile utført av israelske styrker, f.eks. 10.-21. mai 2021 da 261 palestinere ble drept, derav 67 barn. Mer enn 2200 ble såret, derav 685 barn.  Eller den største i nyere tid 8. juli – 26. august 2014, da 2300 palestinere ble drept og 10900 ble såret. Dette er folkerettsbrudd av gigantisk format. Likevel får slike handlinger ingen konsekvenser for Israel.
Et eksempel som Ship to Gaza har engasjert seg spesielt i: Israelsk hær og marine har i årevis terrorisert Gazas fiskere og bønder ved å skyte mot dem når de utfører sitt daglige arbeid. FN-organisasjonen OCHA har hittil i år (fram til 18. september) registrert 432 slike skyteepisoder. NRK har helt konsekvent unnlatt å melde om denne daglige, israelske terroren mot folk som prøver å framskaffe sårt tiltrengt mat. 
Kåre Willoch var en god venn av Ship to Gaza. Han brukte av og til en trykkoker som bilde på hva som skjer i Gaza. Han pekte på at hvis man bare øker og øker trykket på de innesperrede, så vil trykkokeren til slutt eksplodere, og da kan stor skade skje. Lørdag 7. oktober skjedde det. 
Ikke noe kan rettferdiggjøre massakre på sivile, uansett hvem som utfører det. Men det er ingen tvil om at det er Israels stadig mer brutale kvelertak på de innesperrede 2,3 millioner palestinerne i Gaza som er årsaken til denne tragedien. Og nå har Israel begynt på den groveste krigsforbrytelsen som tenkes kan: Folkemord på palestinerne. Mens verden ser på.
Norges regjering må ikke lenger nøye seg med tomme ord samtidig som samarbeidet med Israel utvides. Norge har en rekke muligheter til å øve press på Israel. Nå må regjeringen åpne verktøykassen med sanksjoner og sette i gang. Hvis ikke, blir Norge medskyldig.

13. oktober 2023
Torstein Dahle
 – Leder i Ship to Gaza Norway