Følg Handala på reisen til Gaza

Motta oppdateringer rett i epostkassen din.
(Vi deler ikke epostadressen med noen andre.)Dette er ikke over ennå, vi ber om at dommerne ved Den Internasjonale Straffedomstolen griper inn

Dette er ikke over ennå, vi ber om at dommerne ved Den Internasjonale Straffedomstolen griper inn

2. desember besluttet sjefanklageren ved Den Internasjonale Straffedomstolen (ICC) at det ikke skal åpnes etterforskning av de krigsforbrytelsene som ble begått av israelske militære ved bordingen av Mavi Marmara, som førte til at 10 ble drept og 55 ble såret, i tillegg til den volden og den nedverdigende behandlingen som mange andre ble ofre for under transporten til Ashdod.

Sjefanklageren kom ikke med noen nye momenter og svarte ikke på manglene ved den tidligere etterforskningen. Advokatene som representerer ofrene for det israelske angrepet på Mavi Marmara i 2010, appellerer til dommerne i ICC om at de følger opp sin rolle som ivaretakere av rettferdighet og internasjonal lov.

Advokater for den tyrkiske hjelpeorganisasjonen IHH, som er medlem av Freedom Flotilla, har kunngjort at de vil anke avgjørelsen fra ICCs sjefanklager til dommerne ved ICC.

«Vi tror at dommerne i ICC ikke vil være likegyldige til denne appellen om rettferdighet, og at de vil ta initiativ til en rettslig prøving for å straffe alle uberettigede handlinger som utføres i Palestina. Alle ankemuligheter vil bli prøvd og saken som nå ligger hos ICC vil bli fulgt opp».

Mens rettferdighetens hjul maler langsomt, kan ikke palestinerne i Gaza vente. Forholdene blir stadig verre for folk i dette ulovlig okkuperte og blokkerte området. Derfor vil Freedom Flotilla seile igjen i mai 2020, for å utfordre den ulovlige og umenneskelige blokaden av Gaza og våre regjeringers medvirkning til den.

Hele uttalelsen fra advokatene til ofrene for de israelske angreprene på Mavi Marmara kan leses her på IHHs nettsider.

Ship to Gaza vil tilføye at vi finner det merkelig og helt uakseptabelt at sjefanklageren rett og slett hindrer at saken skal etterforskes og bringes fram for straffedomstolen til behandling. Det samme gjør hun med andre saker som gjelder Palestina.

I sin beslutning 6. november 2014 fant Sjefanklagerens kontor at israelske soldater hadde begått krigsforbrytelser 31. mai 2010 ved at «de med vilje drepte, med hensikt såret og krenket menneskelig verdighet» da de angrep Mavi Marmara og andre skip. Likevel besluttet Sjefanklagerens kontor at de ikke ville gå videre med noen form for etterforskning fordi angrepet ikke hadde stor nok intensitet og betydning.

Denne avgjørelsen ble satt til side av ICCs ankeutvalg, og en videre anke fra Sjefanklagerens kontor ble avvist av High Court. Det ble så avholdt en omfattende høring 1. mai i år. På grunnlag av den ble det besluttet at Sjefanklagerens kontor skulle etterforske saken og komme med sin endelige beslutning innen 2. desember.

Nå appellerer ofrenes advokater til ICCs dommere om å ta initiativ, og med den forhistorien saken har i ICCs organer, er det fortsatt håp.