Følg Handala på reisen til Gaza

Motta oppdateringer rett i epostkassen din.
(Vi deler ikke epostadressen med noen andre.)Ship to Gaza i brev til utenriksministeren: Massive folkerettsbrudd mot Gazas fiskere

I et brev som Ship to Gaza sendte 30. juli til utenriksminister Ine Eriksen Søreide, framsettes det krav om at Norge skal ta avstand fra at Israel straffer fiskerne i Gaza for andres handlinger. I brevet omtales dette som kollektiv avstraffelse, noe som er forbudt i internasjonal rett og som regnes som krigsforbrytelse.

 - 17 ganger har Israel endret grensene for «fiskerisonen» fra 25. mars og til nå, skriver Ship to Gaza i brevet. Brevet inneholder en detaljert dokumentasjon på at Israel i sine begrunnelser for disse grenseendringene ikke en eneste gang refererer til handlinger som fiskerne i Gaza har gjort. Israel har i en årrekke fastsatt en fiskerisone som har begrenset området for fisket til et område lenger inne enn der hvor mesteparten av fisken er.

- I tillegg til at Israel bruker fiskerisonens grenser til å la fiskerne få svi for handlinger som andre enn fiskerne har gjort, skyter den israelske marinen stadig mot fiskere, selv om de lojalt fisker innenfor de tilviste grensene, skriver Ship to Gaza videre i brevet. I løpet av 1. halvår 2019 har bøndenes og fiskernes fellesorganisasjon (UAWC) i Gaza registrert og dokumentert 155 tilfeller av angrep fra israelske kanonbåter mot fiskerne.

Etter å ha gjengitt den vanlige definisjonen på begrepet «terrorisme», mener Ship to Gaza at dette er et dekkende begrep for den måten Israel behandler Gazas fiskere på.

Ship to Gaza mener at Israel bryter de kravene som folkeretten stiller for at en sjøblokade skal være lovlig, og kritiserer skarpt at Norge er blant de landene som anerkjenner sjøblokaden. Det var denne sjøblokaden som Israel påberopte seg da israelske krigsskip for ett år siden bordet og konfiskerte den norske båten «Kårstein» under utøvelse av betydelig vold mot 22 ikke-voldsaktivister som var om bord. Regjeringens anerkjennelse av sjøblokaden var en vesentlig grunn til at Norge ikke protesterte mot dette, til forskjell fra Sverige og den svenske utenriksministeren.

I Gaza er fiskerinæringen tradisjonelt svært viktig, både ved at den sysselsetter 5000-6000 mennesker, og at den dessuten har ringvirkninger som tilsier at omkring 35000 mennesker har denne næringen som inntektsgrunnlag. Feilernæring som følge av manglende tilgang på fisk har også ført til helseskader som blant annet har rammet mange barn i Gaza.