Følg Handala på reisen til Gaza

Motta oppdateringer rett i epostkassen din.
(Vi deler ikke epostadressen med noen andre.)

Vi klager på at NRK tier om terroren mot Gazas fiskere

5. juli sendte vi klage til Kringkastingsrådet. Vi kritiserer skarpt at NRK i årevis helt systematisk har fortiet at israelske kanonbåter driver en daglig terrorisering av Gazas fiskere. Siden våpenhvileavtalen 26. august 2014 har israelsk marine skutt mot fiskerne for å skremme dem, ødelegge båter, motorer og utstyr, skade fiskerne og i enkelte sjeldne tilfeller drepe dem. De har konfiskert en rekke fiskebåter, og de arresterer stadig fiskere, tar dem til Israel hvor de forhøres og plages og deretter sendes tilbake uten noen form for formell anklage. Fiskerne angripes selv om de begrenser fisket til den lille fiskerisonen som Israel ulovlig har fastsatt for dem. Ship to Gaza har engasjert seg spesielt mot angrepene på fiskerne fordi det er viktig å gjøre det, og fordi disse angrepene i særlig grad er veldokumentert og dermed egnet til å belyse Israels politikk overfor folk i Gaza generelt.

 

Siden august 2014 har det dreid seg om mellom 1500 og 2000 angrep, som NRK systematisk har fortiet. Samtidig har NRK i lange perioder gitt nyhetsdekning av så godt som hver eneste rakett som noen i Gaza har skutt mot israelsk område. Dette er med på å skape det falske bildet av at det er folk i Gaza som er aggressive angripere, mens Israels rolle er å svare på angrep.

I sine nyhetsmeldinger om Gaza bruker NRK den israelske hærledelsen som autoritativ nyhetskilde.

Vi mener at dette gir grunnlag for
• Skarp kritikk av at NRK svikter sitt samfunnsansvar. Vi viser blant annet til NRK-plakaten. Den inngår i NRKs vedtekter, som i paragraf 13 sier at «NRK skal bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser».
• NRKs dekning av Gaza gir systematisk et feilaktig bilde, ved at en svært vesentlig del, nemlig Israels daglige angrep, utelates. Når Israels daglige terrorisering av folk i Gaza blir fortiet, ribber NRK det norske folk for muligheten til å gjøre seg opp sin egen mening på grunnlag av fakta.
• At NRK formidler versjonen til okkupantstaten Israels hærledelse som om den gir en autoritativ framstilling, understreker den uakseptable skjevheten i NRKs dekning.
Vi vet at MIFF og den israelske ambassaden henger over skuldrene på NRK. Vi tror det er viktig at også vi markerer vårt syn, og at så mange som mulig sender inn sine egne synspunkter og egne klager.

 

Under kan du lese Klagen til Kringkastingsrådet
Vedlegg til klagen: 
Faktavedlegg 05.07.2019
Ship to Gazas rapport 08.07.2015 om hemmeligholdet av angrep mot fiskerne
Brev til Kringkastingssjefen 17.04.2019