Følg Handala på reisen til Gaza

Motta oppdateringer rett i epostkassen din.
(Vi deler ikke epostadressen med noen andre.)Vi får ikke svar fra Kringkastingssjefen

Vi har sendt brev til Kringkastingssjefen om NRKs dekning av Gaza. 
Vi har ikke fått svar.
17. april sendte vi brev til Kringkastingssjefen. Blant de forholdene vi påpekte, var

• at NRK gjennom systematisk fortielse sørger for å holde det norske folk i uvitenhet om Israels daglige angrep på Gazas fiskere og bønder,

• at i henhold til NRKs egne referanser i nyhetsmeldingene er det den israelske militære ledelsen som er NRKs mest benyttede autoritative nyhetskilde om militære handlinger vedrørende Gaza,

• at NRKs innholdsmessige vinkling av nyhetene konsekvent avspeiler den israelske versjonen: Israel angriper ikke Gaza, Israel bare svarer på angrep,

• at dekningen av demonstrasjonene i Gaza 30. mars på ettårsdagen for starten på The Great March of Return and Breaking the Siege var ekstremt provoserende. Målet for demonstrasjonene var spesielt å få hele verdens oppmerksomhet rettet mot Israels brutale og ødeleggende kvelertak. På denne dagen - da israelske skarpskyttere drepte fire, og 316 mennesker ble skadet - brukte NRK den israelske hærens nyhetsmeldinger til å fortelle det norske folk om hva som skjedde. Riktignok hadde NRKs korrespondent en reportasje fra begravelsen av ett av ofrene for Israels skarpskyttere, og det var bra. Men også hun formidlet i det innslaget Israels versjon: At det startet med angrep fra Gaza, som Israel svarer på.

NRKs dekning av Gaza er helt åpenbart i brudd med flere av punktene i NRK-plakaten, spesielt slik de kommer til uttrykk i vedtektenes §§ 13, 28, 38 og 42. Vi har som organisasjon i spesiell grad engasjert oss i forholdene for Gazas fiskere, som helt systematisk terroriseres gjennom daglige angrep mens de befinner seg inne i den lille fiskerisonen som Israel – i strid med avtaler og internasjonal rett – har begrenset deres virksomhet til. Som den israelske menneskerettsorganisasjonen B’Tselem har påpekt, er det åpenbare formålet med denne terroren å ødelegge Gazas viktige og tradisjonsrike fiskerinæring. Disse daglige angrepene på fiskerne opprører selvsagt Gazas innbyggere. Når NRK helt systematisk gjennom en årrekke fortier disse daglige angrepene, begår NRK et overgrep mot det norske folks mulighet til å vurdere et viktig internasjonalt spørsmål på grunnlag av fakta.

Det er elementær kunnskap om krigsjournalistikk at det er sentralt for de krigførende parter å påvirke nyhetsbildet gjennom sin særegne versjon av det som skjer, ofte med et tvilsomt faktainnhold. Dette gjelder selvsagt også Israels krigføring overfor palestinerne. Det er velkjent at Israel driver et aktivt internasjonalt arbeid for å oppnå at mediene presenterer et bilde som passer Israel, og som blant annet kan bygge opp et grunnlag for at folk skal akseptere at Israel går til omfattende bombing og annen aggressiv krigføring fordi «Israel må jo ha rett til å forsvare seg». NRK bør forstå at den totale fortielsen av Israels daglige angrep på bl.a. fiskerne i Gaza, medvirker til dette.

Under kan du lese brevet til Kringkastingssjefen: