Følg Handala på reisen til Gaza

Motta oppdateringer rett i epostkassen din.
(Vi deler ikke epostadressen med noen andre.)Fiskerne i Gaza - ny bok fra Jan Petter Hammervold

Fiskerne i Gaza - ny bok fra Jan Petter Hammervold

Freedom Flotilla Coalition har på sitt oppsummeringsmøte etter fjorårets aksjon med Woman`s Boat to Gaza, bestemt at neste aksjon skal sette søkelyset på fiskernes situasjon i Gaza. Torstein Dahle fra Norge ble valgt til å lede dette arbeidet. Og nå skal Jan Petter Hammervold skrive bok om fiskerne i Gaza.

Jan Petter Hammervold har lenge hatt planer om å skrive en bok om samme tema, og har allerede samlet noe dokumentasjon. I denne nye situasjonen kan Dahle og Hammervold gi hverandre drahjelp og spare dobbeltarbeid.

 

Hammervold vil skrive om hvordan en blomstrende industri som livnærte tusenvis av mennesker har utviklet seg til et magert fiske langs strandkanten, der de få gjenværende utøverne av yrket overlever på nødrasjoner fra FN og andre organisasjoner. De fisker i en strandsone som er så forurenset at det er helsefarlig å bade der. Denne forurensingen er så avgjørende for fiskernes hverdag, at dette vil bli belyst i boka. Kan fisken spises uten å risikere helseskader? Faktaopplysninger vil bli hentet fra FN-rapporter.

 

Om mulig vil Hammervold forsøke å beskrive hvordan fraværet av en hel fiskeindustri påvirker og vil påvirke Palestina som nasjon. Hva skjer når kunnskap om yrket etter hvert forvitrer og forsvinner? Hvordan komme på fote igjen når båter og redskap er tatt i arrest eller skutt sønder og sammen? Kan og vil norske/europeiske eller andre nasjoners fiskere kunne hjelpe? Hva kan internasjonale FFC gjøre?

 

Det vil bli brukt tall om næringen for å dokumentere utviklingen, bygge på Ocha/FN/UNRWA-rapporter og andre kilder, men først og fremst vil Hammervold fortelle historier om enkelfiskeres skjebne. Her vil han intervjue fiskere som har flyktet til Norge og Europa, andre må intervjues via nettverket i Gaza. Begge deler er igangsatt.

Gjennom dette arbeidet vil han også forsøke å påvise hvordan norske medier fortier hva som skjer i Gaza, spesielt at fiskernes uholdbare situasjon blir tiet i hjel.

 

Bokprosjektet vil basere seg på hjelp fra:

Forlagsassistanse Gro Stangeland: redaktør

Politiker og høyskolelektor Torstein Dahle: aktuelle fakta om fiskernes situasjon

Professor Gerd von der Lippe: Historisk stoff om fiske og fiskere i Gaza

Politiker og fiskebåtskipper Johnny Ingebrigtsen: fagperson på fiske

Fagforbundet og Palestinakomiteen: faktastoff fra kurshefter/publikasjoner

Filmskaper Iyad Aburok: intervjuer og bildemateriell fra Gaza

Rådgiver Line Khateeb i Norsk Folkehjelp: kontakt mot NF sitt kontor i Gaza og intervjuer

UAWC-Union of Agriculturel Work Committees som organiserer fiskerne i Gaza

Fisker og styrmann Charlie Andreasson: bilder og artikler fra Gaza