Innsamlingsaksjon pr epost

Bruker du Outlook som epostprogram? I så fall last ned vedlegget som er en Outlook-mal, åpne den og send eposten til alle du kjenner som kan tenkes å støtte Ship to Gaza Norway.

Vedlegget