ShipToGaza Norway

Rapport fra FN`s menneskerettsråd.

 

Vi har fått en god dytt i ryggen i arbeidet vårt. Dytten kommer hele veien fra Geneve i form av FN`s rapport om angrepet på Gaza Freedom Flotilla, som nå er offentliggjort. Den er knusende overfor det Israelske angrepet og blokaden den ble gjennomført for å opprettholde. Ifølge rapporten er blokaden ulovlig p.g.a. at den ”utgjør en kollektiv avstraffelse” med negative konsekvenser for befolkningen på Gaza-stripen som langt overgår det som kan sies å være nytteverdien for okkuperende part (Israel), og er derfor et klart brudd på den 4. Geneve konvensjonen. Under denne avtalen har en okkupasjonsmakt plikt til å sørge for at sivilbefolkningen på okkupert område ikke lider unødvendig mye. De legale konklusjonene er som tatt ut av manifestet til Free Gaza Movement, og underbygger og vindiserer det vi forsøker å gjøre. Den sier også at det på dagen for angrepet forelå en humanitær krise på Gaza-stripen, og at dette er bevist så ettertrykkelig av så mange respekterte kilder at det er umulig å komme til noen annen konklusjon. Stansingen av en humanitær flåte med kurs mot Gaza var derfor ulovlig. Den slakter også gjennomføringen av selve angrepet, og henviser til overdreven og ”utrolig” volds bruk, og kaller flere av drapene som skjedde om bord ”summariske henrettelser”. Den beskriver bl.a. hvordan 19 år gamle Furkan Doğan ble skutt på kloss hold i ansiktet mens han lå såret etter fire andre skuddsår som alle kom bakfra. Beskrivelsen av hva som skjedde om bord på båtene og på Ben Gurion flyplass i Tel Aviv er i samsvar med våre historier, og sier at noen av de Israelske fremstillingene av hendelsene er så fulle av hull og selvmotsigelser at de er totalt ”avvist”. Bl.a. nevner den stabssjef Gabi Ashkenazis og ambassadør Aharon Leshno Yaar løgner om at israelske soldater ble skutt om bord. Et spesifikt sitat fra rapporten varmer litt ekstra: ”Kommisjonen har tenkt over posisjonen til humanitære organisasjoner som forsøker å intervenere i langvarige humanitære kriser hvor det internasjonale samfunn av ukjente årsaker ikke er villige til å spille en aktiv, positiv rolle. Altfor ofte blir de beskyldt for å være brysomme problemskapere, eller verre, terrorister og fiendtlige agenter.” Hvis du vil lese rapporten ligger den her:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.21_en.pdf

Støtt arbeidet til Ship to Gaza

Klikk her for å kjøpe «Gazas barn» av Jan P. Hammervold.


En bursdagsgave med mening. Støtt oss økonomisk ved å starte innsamlignsaksjon gjennom SPLEIS.
Klikk her for å starte en innsamlingsaksjon gjennom SPLEIS.

Bli medlem!

Donasjoner

Vipps: 509880 (trykk kjøp og betal)

Konto: 1503.18.33598