Ship to Gazas fartøy Marianne bordet i internasjonalt farvann

Det israeliske militæret (IDF) oppgir på sin blogg at de har bordet fiskefartøyet Marianne av Gøteborg på vei mot Gaza. Samtlige passasjerer skal transporteres til den israelske havnebyen Ashdod innen 12 til 24 timer. Fiskefartøyet Marianne av Gøteborg, en ombygget tråler lastet med medisinsk utstyr og solcellepaneler, befant seg i internasjonalt farvann da bordingen tok sted. Ship to Gaza har ikke hatt kontakt med fartøyets mannskap siden 00.57.