ShipToGaza Norway

Ship to Gazas fartøy Marianne bordet i internasjonalt farvann

Det israeliske militæret (IDF) oppgir på sin blogg at de har bordet fiskefartøyet Marianne av Gøteborg på vei mot Gaza. Samtlige passasjerer skal transporteres til den israelske havnebyen Ashdod innen 12 til 24 timer. Fiskefartøyet Marianne av Gøteborg, en ombygget tråler lastet med medisinsk utstyr og solcellepaneler, befant seg i internasjonalt farvann da bordingen tok sted. Ship to Gaza har ikke hatt kontakt med fartøyets mannskap siden 00.57.

Støtt arbeidet til Ship to Gaza

Klikk her for å kjøpe «Gazas barn» av Jan P. Hammervold.


En bursdagsgave med mening. Støtt oss økonomisk ved å starte innsamlignsaksjon gjennom SPLEIS.
Klikk her for å starte en innsamlingsaksjon gjennom SPLEIS.

Bli medlem!

Donasjoner

Vipps: 509880 (trykk kjøp og betal)

Konto: 1503.18.33598