Innspurten

IMG_0255Vi nærmer oss avgang for FF2, passasjerene og båtene er klare. Vi har nå en lastebåt sammen med Sverige, Hellas og Frankrike, og en passasjerbåt sammen med Sverige og Hellas. Tilsammen blir det minst 12 båter med passasjerer fra en lang rekke land. Lastekapasiteten blir nå fordelt og vi må derfor stoppe innsamlingen til sement. Vi har fått inn 11 tonn som vil bli kjøpt inn sammen med Sveriges bidrag. Vi mangler penger! Se grafen på høyre side. Vi trenger penger for å finansiere båtene og til driften. Stå på og gjør en innsats de siste ukene før FF2 seiler mot Gaza!