ShipToGaza Norway

Turkel-rapporten

Ta havresekken og løp.

Etter igjen å ha nektet å samarbeide med internasjonale upartiske granskinger, har Israel atter en gang tatt på seg den tunge oppgaven det visstnok er å granske seg selv. Utfallet er forutsigbart og igjen i strid med gjengse internasjonale oppfatninger.

 

I den nylig presenterte Turkel-rapporten, den Israelske renvaskingen av sitt eget angrep på Gaza Freedom Flotilla i Mai 2010, innrømmer de dette. De henviser flere ganger til menneskerettsorganisasjoner og internasjonale rettslige instanser. De setter her alltid seg selv på den andre siden av gjerdet når det gjelder å tolke situasjonen i Gaza. De mener selv at Gaza ikke lenger er okkupert, men innrømmer at de er nesten alene om denne tolkningen. De hevder at det ikke finnes en humanitær krise i Gaza, og viser til at alle andre er uenige. De kaller blokaden lovlig, men setter selv fingeren på at deres egen tolkning er i strid med konklusjonene til ”diverse FN-organisasjoner, humanitære organisasjoner og menneskerettsorganisasjoner”.

Vi som jobber aktivt i denne flåtebevegelsen støtter oss på nettopp de organisasjonene Israel her innrømmer å skille seg så klart og tydelig fra. Amnesty International kaller blokaden et “soleklart brudd på Israels internasjonale plikter under den fjerde Geneve-konvensjonen”. Human Rights Watch kaller den “et grovt brudd på internasjonal lov”. Den Internasjonale Røde Kors Komiteen og FNs Menneskerettsråd er blant de ange som er enige. Argumentet er at følgene av blokaden for den sivile befolkningen i Gaza er så alvorlige at Israel ikke oppfyller sine plikter som okkupant. I rapporten menneskerettsrådet skrev om flåten, ble det konkludert med at den humanitære krisen i Gaza som Israel nekter for at eksiterer, er så godt etablert over så lang tid av så mange “etterrettelige kilder” at dette faktum ikke lenger er stridbart. Israelske offentlige personer har også flere ganger innrømmet at det er en bevisst strategi fra den Israelske statens side å holde Gaza`s økonomi på ett eksistensminimum, men prøve å unngå en humanitær krise. Å sette Gaza “på diett”, er uttrykket som er brukt. Vel, de lyktes i å knekke Gaza`s økonomi. Men det er overveldende konsensus internasjonalt om at de med dette har påført befolkningen en humanitær krise.

Når det gjelder å argumentere rundt selve angrepet på flåten, og hvem som er angriper og offer, presenterer dette et annet problem. Det er vanskelig rent retorisk å svare fornuftig på påstander som er så absurde. Jeg lar meg igjen forbløffe av bildet Israel forsøker å tegne av sine militære styrker som ofre for et angrep. I Israels verden ble en bordingsstyrke bestående av marinefartøy, ubåter, helikoptre og opptil 30 angreps båter, alle fullastet med tungt bevæpnede kommandosoldater, utsatt for et angrep utført av Middelhavets svar på Holger Danske. At disse seks sivile båtene med en samlet toppfart på 8 knop angrep den Israelske marine. Det er det store bildet vi skal akseptere før vi graves ned i detaljene av det som foregikk på dekket den natten.

Når det gjelder detaljene er det utelatelsene som stikker seg mest ut. Det tegnes klare bilder av hva soldatene måtte gjennom, og ingen nekter på at flere av dem ble påført skader. Men hvor nevnes de menneskene som ble skutt på god avstand fra soldatene? De som ble drept av soldater i eleverte posisjoner som skjøt på sivilister på dekk nedenfor, hvor ingen Israelske soldater oppholdt seg? Hvor i rapporten er f.eks. Cevdet Kiliclar, som ble skutt mellom øynene langt borte fra den nærmeste soldaten mens han tok bilder av det som skjedde? Hvor er Furkan Dogan, den 19 år gamle Tyrkisk-Amerikanske fotografen som ble skutt i ansiktet på kloss hold mens han lå såret på dekk med fire tidligere skuddskader, alle påført bakfra?

Israel holder også fast ved at to av deres soldater ble skutt. Dette er en påstand Menneskerettsrådets rapport mener er så full av hull og selvmotsigelser at den “sees totalt bort fra”. Israel har på dette punktet blitt anklaget for løgn i flere måneder, men de er ikke villige til å produsere bevis for sin påstand. Hvor sannsynlig er det at Israel, i en kamp som handler mye om sympati fra omverden, ikke viser sine skuddskadde soldater, til tross for anklager om løgn. Den delen av rapporten som omhandler selve angrepet er full av uttalelser fra soldatene som skal vise hvor brutalt soldatene ble behandlet. Israel sitter her visstnok med bevis på dette i form av skuddskader, men nekter å vise det frem på noen som helst måte! Det finner jeg like troverdig som at det var “kjente terrorister” om bord på flåten, at Israel hadde disse i sin varetekt i fengslet i Beer Sheeba i to dager, og så bare slapp dem ut uten å ta rettslige skritt mot dem.

For få dager siden kom det frem via Al- Jazeera og The Guardian at Palestinske ledere har tilbudt Israel å annektere stort sett alt som finnes av ulovlige bosetninger rundt den okkuperte delen av Jerusalem, stort sett uten gjenytelser. I tillegg skulle antall flyktninger som får returnere begrenses til 1000 pr år i ti år. Allikevel var svaret et kjølig nei, med Amerikansk oppbakking. Det var atter en gang ikke nok. Dette illustrerer hvilken håpløs posisjon palestinerne befinner seg i. Det er bygget en myte rundt disse forhandlingene om at Palestinerne “aldri går glipp av en sjanse til å gå glipp av en sjanse”. De seneste avsløringene knuser denne myten fullstendig, og viser at Israel er avhengig av å ikke oppnå forhandlingsløsninger hvis deres langsiktige strategiske mål skal oppnås. Da Hamas tilbød en våpenhvile uten tidsbegrensing i slutten av 2008, avslo daværende utenriksminister Tzipi Livni med nettopp denne begrunnelsen. Og det langvarige strategiske målet her er annekteringen av så mye av Vestbredden som mulig.

Så hvis palestinerne ikke gjør motstand spises Vestbredden opp. Hvis de gjør motstand spises Vestbredden opp. Tilbyr de Israel alt de har å gi spises fremdeles Vestbredden opp. Ingen fremgangsmåte stopper den voksende koloniseringen. For Gaza sin del er alt dette nærmest irrelevant, ettersom deres situasjon ikke lenger tas opp i den nå dødserklærte fredsprosessen. Dette totale sammenbruddet i diplomati og forhandlinger understreker igjen viktigheten av at det sivile internasjonale samfunn viser hvor de står og fortsetter sitt arbeid i solidaritet med befolkningen i Palestina. I løpet av våren går en ny flåte, og arbeidet fortsetter i Norge med uforminsket styrke. Besøk oss på shiptogaza.no for å følge utviklingen eller hjelpe oss.

Et siste hjertesukk; Israel nevner flere ganger i sin rapport video- og bildebevis stjålet fra passasjerene om bord på flåten. Her foreligger det timer med film og tusenvis av bilder som befant seg på kameraer og PC`er om bord, materiale vi på vår side aldri kommer til å få tilgang til for å bygge vår versjon av hendelsen. Hvis Israel er så overbevist om at deres egne handlinger var riktige, hvor er alt dette materialet? Hvorfor ligger det ikke ute på nett i sin helhet?

Vi i flåtebevegelsen vil ha ut alt materiale usensurert, inkludert materialet fra overvåkningskameraene på Ben Gurion, hvor flere aktivister brutalt ble banket opp før hjemsendelse. Dette i seg selv bør være en pekepinn på hvem som føler de har mest å skjule.

Espen Goffeng

Støtt arbeidet til Ship to Gaza

Klikk her for å kjøpe «Gazas barn» av Jan P. Hammervold.


En bursdagsgave med mening. Støtt oss økonomisk ved å starte innsamlignsaksjon gjennom SPLEIS.
Klikk her for å starte en innsamlingsaksjon gjennom SPLEIS.

Bli medlem!

Donasjoner

Vipps: 509880 (trykk kjøp og betal)

Konto: 1503.18.33598