Norsk båt til Gaza?

STGN har som målsetning å sende en norsk båt til Gaza, med norsk mannskap og norske passasjerer. Slik vi bedømmer situasjonen nå synes dette urealistisk å få til i slutten av mai i år. Vi trenger minst 2 millioner for å realisere dettte. Vi orienterer oss derfor nå mot et samarbeid, først og fremst med Sverige, For å få til dette trengs også et betydelig beløp, mellom 500 000 og 1 mill. Vi trenger penger - raskt! Bidra til å bryte blokaden og støtte den palestinske sivilbefolkningen!
Det er også mulig å bidra med cement på den svensk-greske lastebåten (1 tonn koster kr 500).

Målsetningen om en norsk båt står ved lag, det må vi klare til FF3.