ShipToGaza Norway

Støtt Ship to Gaza Norway med SMS donasjon!

Send shipmin eller shipmax til 2090 og støtt oss med henholdsvis kr 150 og 300.

Donasjoner

Vipps: 509880

Konto: 1503.18.33598 

Bli medlem!

Vi vil bryte blokaden! Kjøp sjømil!