Handlingsplan vedtatt av årsmøtet 23.1.2011


o   Nettbutikk som selger bl a ”sjømil”, medlemskap, gjenstander som doneres.

o   Egen SMS-basert innsamling

o   Egen temagruppe som jobber mot organisasjoner og næringsliv

 

Styret tar hensyn til de synspunkter som kom fram på årsmøtet 23.1.2011 og følger opp handlingsplanen.