ShipToGaza Norway

Handlingsplan vedtatt av årsmøtet 23.1.2011


 • Utvikle samarbeid med Ship to Gaza Sweden
 • Utvikle samarbeid med Free Gaza Movement Denmark
 • Vurdere etablering av aktieselskap som skal eie norsk båt
 • Velge ut passasjerer som skal repesentere Norge i FF2
 • Sikkerhetsbriefing av passasjerene
 • Bidra til dekning av internasjonalt pressesenter
 • Organisere hjemkomst for passasjerene
 • Forberede FF3
 • Bidra til etablering av lokale arbeidsgrupper i alle fylker
 • Legge til rette for økonomisk bistand til STGN gjennom:

o   Nettbutikk som selger bl a ”sjømil”, medlemskap, gjenstander som doneres.

o   Egen SMS-basert innsamling

o   Egen temagruppe som jobber mot organisasjoner og næringsliv

 • Informere om hvordan situasjonen er på Gaza-stripen og konsekvenser av blokaden

 

Styret tar hensyn til de synspunkter som kom fram på årsmøtet 23.1.2011 og følger opp handlingsplanen.

Støtt arbeidet til Ship to Gaza

Klikk her for å kjøpe «Gazas barn» av Jan P. Hammervold.


En bursdagsgave med mening. Støtt oss økonomisk ved å starte innsamlignsaksjon gjennom SPLEIS.
Klikk her for å starte en innsamlingsaksjon gjennom SPLEIS.

Bli medlem!

Donasjoner

Vipps: 509880 (trykk kjøp og betal)

Konto: 1503.18.33598