ShipToGaza Norway

Støtteerklæringer

Terje Einarsen

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Terje Einarsen

einarsenSå lenge konflikten mellom Israel og det palestinske folkets rett til selvbestemmelse ikke blir løst på folkerettslig grunn, er det liten utsikt til varig fred. Så lenge det ikke finnes reell stormaktspolitisk vilje til rettferdig fred, vil trolig Gaza forbli rettsstridig okkupert. Den humanitære situasjonen bør i mellomtiden nøye overvåkes og vesentlig forbedres, og den frivillige og solidariske Gaza-ship aksjonen er etter min mening svært viktig for å fremme en slik humanitær og menneskerettslig målsetting.

Dr. juris Terje Einarsen, postdoktor ved Det juridisk fakultet (UiB)

Fredrik Strømstad

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Fredrik Strømstad

StrømstadJeg støtter dette initiativet til å få frem humanitær hjelp og forsyninger til sivilbefolkningen i Gaza.
At barn blir frarøvet sin barndom, mulighet til utdannelse, at sykehus ikke skal være istand til å gi sin befolkning livreddende hjelp er noe vi ikke kan akseptere. Blokaden av Gaza må oppheves.

Per Inge Torkelsen

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Per Inge Torkelsen

torkildsenPer Inge Torkelsen støtter Ship to Gaza Norway

Støtteerklæring fra Solveig Fiske

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Solveig Fiske

794px-Solveig_FiskeVoksende press fra verdensopinionen har ført til at Israel har måttet lempe litt på sin umenneskelige blokade av Gaza, men mange mennesker lider fremdeles dyp nød.  Forsøk på å føre frem forsyninger til de nødlidende i Gaza er et synlig uttrykk for vår solidaritet og nestekjærlighet.

Solveig Fiske
Biskop i Hamar

Støtteerklæring fra Ole O. Moen

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Ole O. Moen

Ole_O._MoenIsraels hensynsløse framferd i Gaza ,og de gjentatte, brutale anslagene mot skipene med hjelpesendinger, viser med all  tydelighet  at Israel ikke har til hensikt å respektere internasjonal  rett eller de hevdvunne menneskerettigheter som FNs medlemsland har samtykket til. For å lindre effektene av den ulovlige blokaden og for å rette verdens oppmerksomhet mot denne totale mangel på respekt for grunnleggende regler for mellomfolkelige relasjoner som Israel utviser, er ikkevoldelige hjelpeaksjoner av denne typen svært viktige og verdig all støtte de kan få. Med sin trassige og arrogante ringeakt for sivilisert internasjonal framferd framstår Israel i dag som verdens avgjort  mest åpenbare terroriststat, hvilket er uforståelig for de fleste tenkende mennesker, gitt det jødiske folks egen tragiske historie. Internasjonalt press synes å være det eneste botemidlet. Vi bør alle støtte denne aksjonen på den måte vi kan.

Lillehammer, 26.9.2010

Ole O. Moen

Professor Emeritus, Nord-Amerikakunnskap, Universitetet i  Oslo

Donasjoner

Donasjonskonto:

1503.18.33598 

Kjøp sjømil!

Kjøp "Eventyret med Estelle"

Bli medlem!

Kunstlotteri

Annonser